Dga en btw

Dga in de pocket 2017

Bent u ondernemer voor de btw? Enkele jaren geleden kon die vraag in veel gevallen met ja worden beantwoord. Een dga die meer dan de helft van de aandelen bezat en in dienstbetrekking stond bij zijn bv, kwalificeerde als ondernemer voor de btw. Tegenwoordig kwalificeren de meeste dga’s echter niet meer als btw-ondernemer.

Door een uitspraak van 18 oktober 2007 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is namelijk voor het merendeel van de dga's een einde gekomen aan het btw-ondernemerschap.

Dga-en-btwBtw-ondernemerschap

Toch kunt u nog steeds kwalificeren als btw-ondernemer. Dit is het geval als u naast de arbeidswerkzaamheden voor de bv ook nog zelfstandig economische activiteiten verricht. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een tot uw privébezit behorend bedrijfspand aan de bv of de verhuur samen met uw echtgeno(o)t(e) van kantoorruimte in uw eigen woning aan de bv. Dat kan betekenen dat u over de verhuur btw in rekening moet brengen aan de bv. Daar staat tegenover dat u dan ook recht op aftrek van voorbelasting heeft.

Om de administratieve gevolgen van de btw-plicht te beperken, kunt u voor de btw op verzoek – en mits u voldoet aan de voorwaarden – een fiscale eenheid aangaan met uw bv. Bij onderlinge transacties tussen u en de bv, zoals de verhuur van het pand, hoeft dan geen btw in rekening te worden gebracht.

Tip: De belastinginspecteur kan ook op eigen bevindingen een fiscale eenheid vaststellen. Ook is het mogelijk om te handelen alsof er sprake is van een fiscale eenheid.

Een nadeel is dat alle deelnemers in de fiscale eenheid automatisch hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de fiscale eenheid te betalen btw. Dat geldt dan dus ook voor u!