Bekijk in browser
NEVB nieuwsbrief 21 december 2021
De volgende onderwerpen krijgen onder andere aandacht:
• Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022
• Pas uw beloning voor thuiswerkers aan
• Uw hypotheek onderbrengen in box 3?
• Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn

Verder hebben we nieuws over het voorstel belastingheffing aandelenopties en een een speciale computerbril belastingvrij.
Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022
Het kabinet heeft dinsdag 14 december de coronamaatregelen weer verder verlengd. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren. Zo kunnen ondernemers onder meer NOW en TVL aanvragen in het eerste kwartaal van 2022.
> Lees meer
Pas uw beloning voor thuiswerkers aan
Vanwege corona wordt er veel thuis gewerkt. Vanaf 2022 mag u uw werknemers hiervoor een nieuwe, onbelaste vergoeding geven. Daar staat tegenover dat de bestaande ruime vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer beperkt wordt.
> Lees meer
Uw hypotheek onderbrengen in box 3?
Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoezo eigenlijk?
> Lees meer
Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn
Als dga bent u verplicht jaarlijks salaris aan uw bv te onttrekken, het zogeheten gebruikelijk loon. Hoe hoog dit salaris is, hangt onder meer af van wat uw medewerkers verdienen. Is dit bij een van hen meer dan € 47.000, dan mag u uzelf in principe niet minder uitkeren.
> Lees meer
Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties
Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen.
> Lees meer
Speciale computerbril belastingvrij?
Een computerbril is een bril die speciaal is afgestemd op werken met de computer. U mag een dergelijke bril onder voorwaarden belastingvrij aan uw werknemer verstrekken.
> Lees meer
Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger
De bijtelling voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat volgend jaar flink omhoog. De bijtelling voor een auto wordt na 60 maanden namelijk herzien.
> Lees meer
Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid
Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van uw bv. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van rechtbank Gelderland. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken.
> Lees meer
Wat als een werknemer een passende functie weigert?
Als een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie, kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.
> Lees meer
Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu?
Als een werkgever aan zijn personeel een auto ter beschikking stelt, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is niet zo als de werknemer een ‘Verklaring geen privé-gebruik auto’ bij de werkgever inlevert. Maar wat nu als hij hiermee te laat is?
> Lees meer
Uitschrijven voor onze nieuwsbrieven