Bekijk in browser
NEVB nieuwsbrief 17 november 2022
Wat leest u in onze Nieuwsbrief? Welke aandachtspunten zijn er? We hebben voor u:

• Tweede Kamer stemt in met belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers
• Belastingplannen 2023 voor particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer
• Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3
• Versoepeling TEK: geen verbruiksdrempel én energiekosten verlaagd naar 7% van omzet

Ook informeren wij u over het verplicht schriftelijk aanzeggen van een tijdelijk arbeidscontract en het herzien van de lage WW-premie herzien bij kort dienstverband.

Lees onze Nieuwsbrief. Heeft u er vragen over? Bel ons!
Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen 2023. Tegelijkertijd werd nog een aantal wijzigingen op deze plannen aangenomen en werd het kabinet verzocht een aantal zaken te onderzoeken. Wat staat u op hoofdlijnen als ondernemer en/of werkgever vanaf 2023 te wachten?
> Lees meer
Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de belastingplannen voor 2023. Op een aantal onderdelen uit deze plannen zijn wijzigingen aangebracht en een aantal zaken moet nog door het kabinet nader worden onderzocht. Wat staat u als particulier te wachten en wat zijn de plannen voor box 3? De hoofdlijnen.
> Lees meer
Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3
Belastingplichtigen die voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen bezwaar hadden gemaakt tegen box 3, hoeven geen actie meer te ondernemen. Het kabinet heeft besloten de vraag of zij recht hebben op rechtsherstel opnieuw voor te leggen aan de Hoge Raad en de uitspraak in die zaak voor iedere belastingplichtige toe te passen.
> Lees meer
Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet
De voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) worden versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK.
> Lees meer
Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk
Er geldt een aanzegplicht voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer. Het doel hiervan is de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.
> Lees meer
Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband
Onder bepaalde voorwaarden betaalt u als werkgever de lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Soms komt het voor dat u de premie moet herzien en uiteindelijk toch een hoge WW-premie moet betalen.
> Lees meer
3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek
Wanneer u als werkgever een werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject.
> Lees meer
Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen
De subsidieregeling voor afgelaste evenementen vanwege corona is van start gegaan. Deze subsidie betreft evenementen die vanwege een verbod door de Rijksoverheid zijn afgelast in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.
> Lees meer
Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen
Bent u benadeeld door de Brexit, dan kunt u vanaf 1 november 2022 compensatie aanvragen voor bepaalde kosten. De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling komt u in deze kosten tegemoet, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
> Lees meer
Onderbouw uw vaste kostenvergoeding
Geeft u uw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kunt u misschien belasting besparen als u zorgt voor een goede vastlegging.
> Lees meer
Uitschrijven voor onze nieuwsbrieven