Bekijk in browser
NEVB nieuwsbrief 14 april 2022
Voor u ligt de voorjaarseditie van onze Nieuwsbrief. Deze bevat een onder meer een drietal belangrijke actuele artikelen voor de werkgever.

• Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning
• Vanaf 1 augustus 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst
• Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon
• Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Tevens wijzen we u op het tijdig regelen van uw inkomstenbelasting én vennootschapsbelasting. Dit om onder meer boeterente te voorkomen.

Lees deze Mkb-Nieuwsbrief, zodat u op de hoogte bent!
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning
Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen.
> Lees meer
Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst
Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
> Lees meer
Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon
De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.
> Lees meer
Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling
Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.
> Lees meer
Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei
Vanaf 1 maart 2022 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2021 indienen. Als u geen uitstel aanvraagt, moet deze aangifte vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.
> Lees meer
Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente
Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door op tijd aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het jaar 2021 te doen óf door alvast een voorlopige aanslag Vpb te vragen. Hoe zit dat precies?
> Lees meer
Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?
Het advies om thuis te werken vanwege corona is voorbij. Betekent dit dat uw werknemers de inrichting van de werkkamer thuis weer terug naar kantoor moeten brengen?
> Lees meer
Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne
Vanwege de oorlog in Oekraïne gelden er tal van handelsbeperkingen. Bent u hierdoor getroffen in uw omzet, dan kunt u subsidie krijgen voor het zoeken naar alternatieve markten.
> Lees meer
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken
Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.
> Lees meer
Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst
Moet u lang wachten op uw btw-teruggaaf? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.
> Lees meer
Uitschrijven voor onze nieuwsbrieven