Hierbij ontvangt u onze nieuwe Nieuwsbrief.
Bekijk in browser
NEVB Nieuwsbrief 19 juni 2023
Hierbij ontvangt u onze nieuwe Nieuwsbrief. De Wet toekomst pensioenen is door de Eerste Kamer geaccordeerd. Wat dit inhoudt, leest u hier.

• Wet toekomst pensioenen definitief!
• Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen
• Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding
• Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Heeft u nog een achterstand bij de aflossing van coronabelastingschulden? Kom dan nu in actie. En heeft u zonnepanelen aangeschaft in 2022? Vraag dan de btw hierop uiterlijk 30 juni terug.

Lees deze Nieuwsbrief aandachtig. Heeft u vragen, wilt u sparren? Neem contact met ons op!
Wet toekomst pensioenen definitief!
De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor.
> Lees meer
Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Dit vergt een aanpak langs drie lijnen: een gelijker speelveld tussen contractvormen, meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige en verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid.
> Lees meer
Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding
Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan.
> Lees meer
Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer
Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer.
> Lees meer
Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden
Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze schulden aflossen. Als zij niet aan de voorwaarden van die betalingsregeling voldoen, zal de Belastingdienst vanaf half juli 2023 aankondigen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken.
> Lees meer
Vraag btw zonnepanelen 2022 uiterlijk 30 juni terug
Kocht u in 2022 zonnepanelen voor op uw woning? En vroeg u de btw die u hierbij betaalde nog niet terug? Kom dan snel in actie. U heeft hier nog tot 30 juni 2023 de tijd voor.
> Lees meer
Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak
Rijdt een werknemer in een elektrische of plug-in hybride auto van de zaak? Dan kunt u elektriciteitskosten voor het thuis opladen van de auto van de zaak aan de werknemer vergoeden.
> Lees meer
Subsidieregeling praktijkleren vanaf 2 juni weer van start
Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren.
> Lees meer
Overdrachtsbelasting bij koop eigen woning en kamerverhuur
Koopt u een eigen woning die u voor een deel ook gaat verhuren? Dan moet u waarschijnlijk over een deel van de woning het normale overdrachtsbelastingtarief (10,4%) betalen in plaats van het lagere tarief (2%) of de startersvrijstelling.
> Lees meer
Aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerking en grootbedrijf tot 27 juli
Van 1 juni 9.00 uur tot en met 27 juli 2023 17.00 uur is het voor samenwerkingsverbanden in het mkb én voor het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen.
> Lees meer
Uitschrijven voor onze nieuwsbrieven