Hierbij ontvangt u de nieuwe Nieuwsbrief.
Bekijk in browser
NEVB Nieuwsbrief 26 januari 2024
U ontvangt van ons deze Nieuwsbrief met actueel nieuws van de afgelopen maand. Met onder meer de nieuwe belastingvrije bedragen die u mag schenken in 2024. En hoe gaat u om met voorkeursbeleid in uw organisatie? Er zijn nieuwe handreikingen die u kunt raadplegen.

1. Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?
2. Hoe wordt privégebruik van ander vervoer dan auto of fiets belast?
3. Aftrek vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de inkomstenbelasting
4. Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Hiernaast informeren wij u over de verhoging van de belastingrente per 2024, die is best fors. En heeft u plannen om uw bedrijf (verder) te verduurzamen? De nieuwe milieu- en energielijst 2024 zijn er.

Heeft u vragen, wilt u sparren? Neem contact met ons op.
Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?
Misschien wilt u ook dit jaar weer aan uw kinderen of anderen een geldbedrag schenken. Natuurlijk doet u dit het liefst belastingvrij. Wat zijn dan de mogelijkheden?
> Lees meer
Hoe wordt privégebruik van ander vervoer dan auto of fiets belast?
Gebruikt uw werknemer een door u ter beschikking gestelde auto, fiets of ander vervoermiddel ook privé, dan vormt dit privégebruik belast loon. Voor de belastingheffing over dit loon gelden voor de auto, fiets of een ander vervoermiddel niet dezelfde regels. Hoe zit het met het privégebruik van een ‘ander vervoermiddel’?
> Lees meer
Aftrek vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de inkomstenbelasting
Een werkgever kan gebruikmaken van de vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling. Dat is algemeen bekend. Minder bekend is echter dat een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die niet in Nederland inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, in zijn aangifte inkomstenbelasting de vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in aftrek kan brengen.
> Lees meer
Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers
Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Om werkgevers op weg te helpen heeft het College voor de Rechten van de Mens diverse handreikingen ontwikkeld.
> Lees meer
Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente
De percentages belastingrente zijn per 1 januari 2024 verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting is het percentage verhoogd naar 10%. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, bedraagt het percentage belastingrente per 1 januari 2024 7,5%.
> Lees meer
Nieuwe Energielijst 2024 beschikbaar
Ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen, kunnen hiervoor de energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet een bedrijfsmiddel op de Energielijst staan. De RVO heeft de nieuwe Energielijst voor 2024 onlangs gepubliceerd.
> Lees meer
Invorderingsrente weer 4%
Heeft u nog corona- of andere belastingschulden? Houd er dan rekening mee dat de invorderingsrente die u over deze schulden moet betalen vanaf 1 januari 2024 weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.
> Lees meer
Aanvragen subsidie elektrische bedrijfsauto 2024 vertraagd
Ondernemers die een nieuwe elektrische bedrijfsauto aanschaffen, kunnen in 2024 voor de laatste keer in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Het openstellen van het loket om de SEBA voor 2024 aan te vragen heeft echter vertraging opgelopen.
> Lees meer
Duidelijkheid over vaste inrichting in Nederland en België bij thuiswerkende werknemers
Nederland en België hebben afspraken gemaakt over het al dan niet aanwezig zijn van een ‘vaste inrichting’ in het ene land als werknemers thuiswerken in het andere land.
> Lees meer
Belastingaftrek weekenduitgaven gehandicapten in 2024 omhoog
Verzorgt u in het weekend of een ander moment een ernstig gehandicapt kind, broer of zus die meestal in een Wlz-instelling verblijft? Dan kunt u onder voorwaarden recht hebben op belastingaftrek in de inkomstenbelasting van de extra kosten die u maakt. Deze aftrek, ook wel de aftrek weekenduitgaven genoemd, gaat in 2024 omhoog.
> Lees meer
Uitschrijven voor onze nieuwsbrieven