Bekijk in browser
NEVB nieuwsbrief 25 juli 2022
Deze Nieuwsbrief van juli 2022 staat weer vol met actueel nieuws. Per 1 augustus van dit jaar treedt de nieuwe Arbeidswet in. Dit vereist extra aandacht voor de ondernemer met personeel. Daarom specifieke informatie over een aantal belangrijke zaken:

• Aanvullende verplichtingen oproepkrachten
• Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022
• Studiekostenbeding: wat verandert er?

Verder informeren we u onder meer over wel of geen premies werknemersverzekering voor de dga dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij, de start van de Belastingdienst met het rechtsherstel van Box 3 en de mogelijke versoepeling om coronaschulden af te lossen.

Lees onze Nieuwsbrief. Heeft u er vragen over? Bel ons!
Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022
Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.
> Lees meer
Geen premies werknemersverzekering voor dga holding
Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.
> Lees meer
Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022
Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden?
> Lees meer
Belastingdienst start met rechtsherstel box 3
De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.
> Lees meer
Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden
Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd naar zeven jaar.
> Lees meer
Studiekostenbeding: wat verandert er?
Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever?
> Lees meer
Invorderingsrente per 1 juli naar 1%
De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Vanaf 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente in stappen verder verhoogd naar uiteindelijk 4%.
> Lees meer
Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever
Vanaf augustus 2022 geldt voor u als werkgever een verdergaande informatieplicht aan uw werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid.
> Lees meer
Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?
Gebruikt u momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen.
> Lees meer
Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers
Kleine(re) ondernemers hebben nog tot en met 30 november 2022 17.00 uur de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om te digitaliseren. Met deze subsidie kunnen zij advies inwinnen en technologie aanschaffen om te digitaliseren.
> Lees meer
Uitschrijven voor onze nieuwsbrieven