SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Branchetemplates Transport, Automotive en Bouw

In de praktijk worden werkprogramma’s voor samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten vaak gebaseerd op de SRA-werkprogramma’s en de SRA-Handboeken Samenstellingspraktijk, Beoordelen en Controle. Hoewel de standaardwerkprogramma’s aansluiten op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dient voor iedere individuele opdracht een klantspecifiek werkprogramma te worden ontwikkeld.

Om hieraan tegemoet te komen, zijn specifieke aspecten voor een aantal branches geïnventariseerd. De templates gaan in op de belangrijkste branchespecifieke aandachtspunten in de transport, automotive en bouw en zijn bedoeld als hulpmiddel voor de accountant die voor klanten in de betreffende branche de jaarrekening samenstelt, beoordeelt of controleert.

Ga naar de templates.