SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Tariefswijziging 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de prijzen voor de BiZ-abonnementen geïndexeerd met 1,6% conform de CBS-prijsindex (2015 = 100). De prijs voor de losse downloads is gewijzigd van € 49,95 naar € 51,50.

Het overzicht van de nieuwe tarieven vindt u op de BiZ-website.