SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Transport: benodigde documenten vertienvoudigd door Brexit

Nico Brinkhorst van de NIWO – de organisatie die Eurovergunningen verstrekt aan ruim 13.000 Nederlandse transportondernemingen, was te gast bij de SRA-Branche-expertgroep Transport en Logistiek. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.

Ook verstrekt de NIWO onder andere ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Per jaar gaat het om de afgifte van 40.000 documenten:

  • Eurovergunningen
  • gewaarmerkte kopieën
  • TIR-carnets
  • VIHB
  • ritmachtigingen

Als de Brexit doorgang krijgt is de verwachting dat dit aantal stijgt naar 400.000; een enorme administratieve lastenverzwaring voor de branche.

Toetsing

Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning vast of een transportbedrijf aangemerkt moet worden als zogeheten 'risicobedrijf'. Volgens de NIWO is sprake van een risicobedrijf als de solvabiliteitsratio lager is dan 20%, en/ of het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening. Risicobedrijven worden elk jaar opnieuw getoetst. Overigens worden alle vergunninghouders in het wegvervoer elke vijf jaar aan de voorwaarden getoetst. Dit gebeurt in het kader van de verlenging van de Eurovergunning. 

Tip

Zorg dat u weet wanneer uw transportklanten opnieuw worden getoetst voor de Eurovergunning. De aanvraagprocedure neemt – zeker aan het eind van het jaar – ruim zes weken in beslag. Bovendien zal in voorkomende gevallen de solvabiliteitsratio verbeterd moeten worden. Elke transportondernemer is in elk geval elke vijf jaar aan de beurt.

Aandachtspunten bij risicobedrijven

  1. de kredietwaardigheid moet uit de ingediende stukken blijken;
  2. de achtergestelde lening moet daadwerkelijk aanwezig zijn (geweest) binnen de onderneming en ook gestort;
  3. onderbouwing van de eventuele benodigde overwaarde meesturen.

BiZ vergunninghouders 2017

De NBA heeft een werkprogramma beschikbaar gesteld.

Branche-expertgroep

Heeft u transportondernemers als klant en wilt u deelnemen aan de Branche-expertgroep Transport en Logistiek? Meld u dan aan. De volgende bijeenkomst op 29 mei gaat over innovatie in de transportbranche.

Tevens zijn nog plaatsen beschikbaar in de Branche-expertgroepen Horeca en Automotive.

Meer weten? Neem contact op met Leonie Derksen (T 030 656 60 60 of lderksen@sra.nl).