SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Zet alvast in uw agenda: Branches in Zicht 2018

De rapportage Branches in Zicht 2018 staat gepland voor 22 mei 2018. Houd hier vast rekening mee, want u bent dan in de unieke positie om uw klanten te informeren over de groei, kansen en bedreigingen in hun branche.

Zoals elk jaar zal dit gepaard gaan met een groot publiciteitsoffensief. Immers, als eerste partij in Nederland kunnen we op basis van harde financiële data zien of Nederlandse bedrijven nog steeds profiteren van economische groei of dat het tij juist aan het keren is. Uw klanten kunnen daar hun voordeel mee doen.