SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Gebruik van BiZ met URA Rating Factory

BiZ wordt vooral als adviestool neergezet en gebruikt. En dat is het natuurlijk ook, een tool die uitstekend te gebruiken is bij een groot deel van uw klanten om te laten zien hoe zij presteren ten opzichte van andere bedrijven in hun branche.

Echter BiZ kan veel breder ingezet worden.

Een van die mogelijkheden is het gebruiken voor acquisitie. We horen van SRA leden dat ze de tool steeds meer inzetten voor de acquisitie van nieuwe klanten, en daarmee ook nieuwe klanten binnenhalen.

Als u een abonnement heeft voor BiZ ontvangt u naast de koppeling met uw jaarrekeningpakket een inlog voor de Uraratingfactory. Op www.uraratingfactory.com kunt u dan webbased gebruik maken van BiZ. U kunt bij een potentiele klant direct enkele balansposten handmatig invullen, de branche selecteren en dan een benchmarkrapport opvragen. Zo kunt u gemakkelijk laten zien dat u dit voor de onderneming van de potentiele klant kunt opstellen. De praktijk heeft geleerd dat zij het interessant vinden.