SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Bekijk het rapport '2018 in Zicht'

Bekijk het nieuwe rapport '2018 in Zicht' met de belangrijkste financiële kengetallen en het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse mkb.

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

Rapport 2018 in Zicht

sluit

Flyer '2018 in Zicht'

De flyer bevat een beknopte samenvatting van het rapport '2018 in Zicht'. Handig om (digitaal) te versturen of om in uw kantoorstandaard te plaatsen.

U kunt de flyer gratis opvragen via biz@sra.nl (zolang de voorraad strekt).

lees meer > sluit

Rapport SRA-BiZ in de media

Diverse (branche)websites - zoals het FD, de Telegraaf en NU.nl - hebben aandacht besteed aan het SRA-BiZ rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Een greep uit alle uitingen.

Websites

Het artikel van het FD staat achter de 'betaalmuur' en kunt u op SRA.nl downloaden.

NU.nl


 

'Banken frustreren financiering van kleine bedrijven' Kleine bedrijven worstelen met financiering
 

Accountancy Vanmorgen 

MKB in 2018: investeren in groei, financiering micro-ondernemingen blijft probleem „Kleine bedrijven worstelen met financiering”
   
TTM  Logo  
Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018   'Kleine bedrijven worstelen met financiering'  
       
  Accountancy-world  
SRA: Financiële gezondheid van de horeca is sterk verbeterd   SRA: 'Banken frustreren financiering van kleine bedrijven'  
       
Accountantweek logo   Logo  
SRA: 'Kleine bedrijven worstelen met financiering'   Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018  
       
Accountant logo   Misset Horeca   
Mkb wil in 2018 meer investeren in groei   Omzet horeca stijgt in 2018  
       
Logo       
SRA: autobranche optimistisch over 2018      

Tweets

Bekijk het overzicht > sluit

Presentatie SRA-BIZ-rapport '2018 in Zicht'

SRA-Voorzitter Paul Dinkgreve heeft maandag 13 november het rapport '2018 in Zicht' gepresenteerd. Aanwezig waren deskundigen van Economische Zaken en Panteia, relaties van brancheorganisaties en banken, vakbladen en geïnteresseerde SRA-kantoren.

Presentatie 2018 in Zicht

Download de presentaties en bekijk de foto's

Paul Dinkgreve RA, voorzitter SRA linkedin
Paul Dinkgreve
 
Simon Boogaard Msc, Ministerie van Economische Zaken, senior beleidsadviseur directie Ondernemerschap/ Bedrijfsfinanciering linkedin
Simon Boogaard
 

drs. Ton Kwaak, Panteia, productspecialist macro-economische modellen linkedin

Ton Kwaak

Presentatie 2018 in Zicht 

Presentatie 2018 in Zicht  

Presentatie 2018 in Zicht 

Presentatie 2018 in Zicht

Presentatie 2018 in Zicht 

Presentatie 2018 in Zicht

lees meer > sluit

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet 2018, economisch gezien, rooskleurig in. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder zullen aantrekken. De financiële gezondheid bleek in 2016 al over de volle breedte verbeterd. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De gunstige economische vooruitzichten en sterke financiële basis maken dat het mkb het komende jaar meer wil investeren in groei. Ten opzichte van vorig jaar is de behoefte aan financiering toegenomen, toegang hiertoe lijkt echter voor met name micro-ondernemingen (1-10 fte) een probleem. Voor 2018 zijn het tekort aan kwalitatief personeel, de druk van overheidsmaatregelen en ontwikkelingen in de markt uitdagingen voor het mkb. De financiële situatie wordt eveneens vaker genoemd als een belangrijke bedreiging. Detailhandel en automotive noemen dit zelfs een van de belangrijkste voor het komend jaar.

Sterke groei omzet en winst

Het mkb is voor wat betreft de ontwikkeling van de omzet en de winst erg positief voor het komende jaar. Ondernemers gaan uit van een gemiddelde omzetgroei van 10% en een winststijging van 9%. De omzet neemt naar verwachting vooral toe in de branches logistiek, automotive en medische zorg. De winstprognose is in de logistieke sector, de industrie en de detailhandel opvallend sterk. Verder blijkt dat bedrijven met meer dan 100 fte op een veel sterkere omzetgroei rekenen dan kleinere bedrijven. De winstprognose blijft hierbij achter, mede omdat deze grote bedrijven relatief veel willen investeren en omdat de personeelskosten in deze categorie waarschijnlijk sterker dan gemiddeld zullen stijgen.

Financiële gezondheid en investeringen nemen toe

De financiële positie van het mkb is per saldo verder aangetrokken. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het deel van de ondernemers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 75,7% in 2015 naar 78,7% in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op korte termijn in de financiële problemen kan komen behoorlijk gedaald, van 15,6% in 2015 naar 7,4% in 2016. In lijn met de verbeterde kredietwaardigheid is het investeringssaldo voor het mkb in 2016 gestegen. De investeringen zullen per saldo naar verwachting met 5,4% toenemen. In de industrie en de logistiek is de investeringsbereidheid het grootst.

Moeizame toegang tot krediet

Met de investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan financiering in het mkb toe (+3,5%). Deze behoefte is het sterkst in de automotive (11%) en de logistiek (9,6%). Dit lijkt echter voor een steeds grotere groep ondernemers een belangrijke potentiële rem op de groei. In detailhandel noemt ruim 35% financiering als een van de belangrijkste bedreigingen voor het komend jaar. In de automotive geldt dit zelfs voor ruim 45%. Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA: "Dit hangt samen met de moeizame toegang die het mkb heeft tot krediet, in het bijzonder voor micro-ondernemingen (1-10 fte). Uit een recente inventarisatie onder SRA-leden blijkt dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het mkb vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de totale groei hebben. Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen."

Tekort aan vakkundig personeel

Behalve financiering zien ondernemers het tekort aan vakkundig personeel als een sterke bedreiging voor 2018. Op brancheniveau voorzien vooral de bouwsector (66%), de logistiek (53%) en industrie (52%) personele problemen. Met name de horeca en medische zorg noemen ook overheidsmaatregelen als een belangrijke belemmering.

Kansen in efficiënter werken

Ondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in efficiënter werken. Bijna 44% noemt dit als een belangrijke mogelijkheid. In de logistiek en de medische zorg is dit zelfs meer dan de helft. Tot slot verwachten ondernemers veel van samenwerken en netwerken (34%). In de bouw, de horeca en medische zorg is men hier het meest positief over.

2018 in Zicht rapportOver het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

 1. De verwachtingen van ondernemers voor 2018: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
 2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
 3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?

Lees ook de branchepersberichten

Lees het gehele persbericht > sluit

Branchepersberichten 2018 in Zicht

Naar aanleiding van het SRA-rapport zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven in specifieke branchepersberichten. De branches die worden onderscheiden zijn automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en zakelijke dienstverlening.
Lees de branchepersberichten > sluit

Brancheadvieswijzers

Per branche hebben wij een brancheadvieswijzer (samenvatting uit het rapport) voor u. Zo kunt u gericht uw klant informeren.
Download de advieswijzers > sluit

Marketingtips en Tricks

Vergeet niet uw klant te informeren over het rapport '2018 in Zicht'. Als u BiZ-deelnemer bent, zet dit in uw uitingen.

Bijvoorbeeld: ''Ons kantoor neemt deel aan SRA-BiZ en kan daarmee een vergelijking voor u maken tussen uw organisatie en uw directe concurrent''. Of: ''Wij nemen deel aan SRA-BiZ en maken daarmee voor u het verschil''. Of: ''Wij nemen deel aan SRA-BiZ en hebben zo duidelijk zicht op uw branche''.

Overige ideeën:

 • Neem het rapport mee naar de klant
 • Verstuur het rapport (digitaal)
 • Vraag de flyer op (gedrukt) of verstuur deze digitaal
 • Zet het rapport op uw website
 • Maak melding van dit rapport in uw nieuwsbrief
 • Zet een post op Linkedin en andere Social Media, direct na het verschijnen van het rapport
 • Organiseer cliëntbijeenkomsten per branche om zo klanten te informeren
 • Maak gebruik van de brancheadvieswijzers voor gerichte communicatie per branche 
 • Verstuur onze branchegerichte persberichten ter info en op persoonlijke titel naar de ondernemer

U kunt het rapport ook onder uw klanten verspreiden. Wilt u de gedrukte versie van de flyer bestellen, bijvoorbeeld voor uw kantoorstandaard? Vraag op via biz@sra.nl (zolang de voorraad strekt).

Lees meer > sluit

Onderzoekverantwoording

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van jaarrekeningen uit de SRA-BiZ-database. Hierbij is een analyse uitgevoerd op 10.417 jaarrekeningen waarvan we minimaal over de laatste drie jaar (2014, 2015 en 2016) over jaarrekeningen beschikken.

Alle 10.417 jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-BiZ-kantoren die werken met CaseWare Financials, Unit4 Audition of Make Life Easier onder voorwaarde dat de benodigde koppeling is geïnstalleerd. De jaarrekeningen worden hierbij in elektronisch formaat (xbrl of XML) aangeleverd in de SRA-BiZ-database.

Jaarrekeningen worden ruwweg op twee momenten verzameld: zodra deze de status 'Concept t.b.v. klant' of 'Definitief' krijgt. Afhankelijk van het gebruikte rapportagepakket en de versie van het SRA-kantoor gebeurt dit volledig automatisch. Er is dan dus geen menselijke handeling bij betrokken.

Data uit Mkb-branchescan

De Mkb-branchescan is een vragenlijst die door ondernemers ingevuld kan worden via websites van SRA-leden, met vragen over (verwachte) bedrijfseconomische ontwikkelingen van het betreffende bedrijf, kansen en bedreigingen. De Mkb-branchescan is in totaal door 87 SRA-leden verspreid onder ondernemers. Dit is op verschillende manieren gedaan, zoals via websites en nieuwsbrieven.

Alle data van de Mkb-branchescan zijn verzameld in de periode van 1 november 2016 tot 3 oktober 2017. In totaal hebben 645 respondenten de Mkb-branchescan ingevuld. De vorige dataset (23 juni tot 1 november 2016) bestond uit 757 respondenten.

Lees meer > sluit