SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Autobedrijven gaan uit van een bovengemiddelde omzetgroei

Het economische tij zit mee, de autoverkopen zitten weer in de lift en de financiƫle positie van veel autobedrijven is verbeterd. De branche kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst en gaat uit van een bovengemiddelde omzetgroei van 13% in 2018. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De autobranche wil volgend jaar behoorlijk meer gaan investeren. Ruim 45% noemt echter financiering als een van de belangrijkste bedreigingen. Het tekort aan vakmensen en de overheidsmaatregelen blijven voor de branche eveneens een probleem van formaat. De sector ziet voor zichzelf wel kansen in efficiënter werken en technologische ontwikkelingen.

Sterke omzetontwikkeling in 2018
In de eerste helft van 2017 zijn de verkopen van nieuwe personenauto’s behoorlijk aangetrokken. De autobranche verwacht dat de groei zal aanhouden en gaat voor 2018 uit van een omzettoename van bijna 13%. Daarmee zijn deze ondernemers optimistischer dan de gemiddelde mkb’er (+10%). De winst zal naar schatting met 5,6% groeien. Deze prognose blijft achter bij het mkb als geheel (9%).

Autobedrijven staan er financieel gezien beter voor
De financiële positie van autobedrijven is in de afgelopen jaren sterker geworden. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 73,6% in 2015 naar bijna 78% in 2016. Dit is min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde (78,7%). Tegelijkertijd is het aantal autobedrijven dat op de korte termijn in grote financiële problemen kan komen, gedaald van bijna 14% in 2015 naar 10% in 2016.

Moeilijke toegang tot krediet potentiële rem
De verbeterde kredietwaardigheid vertaalt zich in een relatief grote investeringsbereidheid. Autobedrijven verwachten in 2018 gemiddeld ruim 6% meer te gaan investeren. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan externe financiering sterk toe (+11%). Dit kan gaan knellen, want bedrijven in het mkb (vooral micro-ondernemingen) komen maar moeilijk aan krediet. In de autobranche geeft ruim 45% van de ondernemers aan dat externe financiering een belangrijke bedreiging is. Paul Dinkgreve, SRA-bestuursvoorzitter: "Uit SRA-onderzoek onder haar leden blijkt dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het mkb vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen."

Efficiënter werken vanwege gebrek aan instroom
Naast financiering vormen ook overheidsmaatregelen en een tekort aan vakkundig personeel belangrijke bedreigingen voor de branche, zo geven zij zelf aan. Bij de invloed van de overheid valt te denken aan fiscale- en milieumaatregelen. Het tekort aan vakmensen komt vooral door de beperkte in- en doorstroom van jongeren en doordat er de komende tijd veel medewerkers met pensioen gaan. Mede daarom zetten autobedrijven het komende jaar sterk in op efficiënter werken. Daarnaast zien zij brood in technologische ontwikkelingen.

2018 in Zicht rapportOver het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2018: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?