SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

De industrie groeit en wil in 2018 extra investeren

De Nederlandse industrie is een krachtige groeimotor en verwacht de positieve trend het komende jaar door te trekken. Industriële ondernemers rekenen in 2018 op een stijging van de omzet van ruim 9 procent en een winststijging van 11,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

De economische - en marktontwikkelingen zien zij zeer positief tegemoet. De industriële branche wil het komende jaar aanzienlijk gaan investeren, bijna 11 procent meer dan vorig jaar. De grootste bedreiging vormt het tekort aan gekwalificeerd personeel, zo geeft de sector aan.

Verdere groei omzet en vooral winst verwacht
Ondernemers in de industrie gaan voor volgend jaar uit van een verdere groei van zowel de omzet als de winst. Ze rekenen op een omzetstijging van ruim 9% en een winstgroei van maar liefst 11,5% (ten opzichte van een verwachte groei van slechts iets meer dan 1% een jaar eerder). De omzetprognose blijft licht achter bij het mkb-gemiddelde (+10%), maar de winstverwachting ligt hier duidelijk boven (+9%).

Branche is financieel gezond en wil fors meer investeren
Het percentage industriële bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, is gedaald van ruim 13% in 2015 naar nog geen 10% in 2016. Tegelijkertijd is ruim driekwart van de ondernemingen financieel zeer gezond. De verbeterde kredietwaardigheid komt terug in een stijging van het investeringssaldo en de investeringen zullen naar verwachting met bijna 11% toenemen in 2018. Dit ligt ver boven het gemiddelde in het mkb (ruim 5%). Ook de behoefte aan externe financiering neemt toe, maar minder fors (4%). De industrie zal een groot deel van de investeringen waarschijnlijk dus uit eigen middelen financieren.

In de industrie geeft ongeveer één op de zes ondernemers aan dat financiering een bedreiging vormt voor het komend jaar. Uit SRA-onderzoek onder haar leden komt naar voren dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Aangezien deze micro-ondernemingen 94% van het mkb vertegenwoordigen, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. "Diegenen die behoefte hebben aan externe financiering kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen" aldus Paul Dinkgreve, SRA-bestuursvoorzitter.

Aanbod gekwalificeerd personeel blijft achter
De personeelskosten nemen in de industrie naar verwachting behoorlijk toe; met bijna 5%, versus 4% voor het mkb als geheel. De werkgelegenheid trekt weliswaar aan, maar het is nog altijd erg lastig om deskundig personeel te vinden. Meer dan de helft van de industriële ondernemers noemt dit zelfs de belangrijkste bedreiging voor het komende jaar. De vraag is groter dan het aanbod, waarbij technisch geschoolde mensen ook nog vaak kiezen voor andere branches. Mede daarom zetten bedrijven in de industrie voor 2018 sterk in op efficiënter werken en technologische ontwikkelingen.

2018 in Zicht rapportOver het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2018: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?