SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Detailhandel verwacht sterke stijging winst

De financiƫle gezondheid van de detailhandel is aanzienlijk verbeterd en ondernemers in deze branche zien de toekomst dan ook zonnig in. Zij gaan voor volgend jaar uit van een zeer sterke winstgroei van ruim 10 procent. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Detaillisten willen het gunstige klimaat aanwenden om meer te investeren. Ruim 35% geeft echter aan dat financiering in 2018 een van de belangrijkste bedreigingen vormt. Opvallend is verder dat een groep detailhandelaren de ontwikkelingen in de markt als een belangrijke kans ziet, een andere groep juist als bedreiging. De sector ziet voor 2018 kansen in efficiënter werken en de ontwikkelingen in de markt.

Forse stijging van de winst verwacht
Ondernemers in de detailhandel gaan voor volgend jaar uit van een verdere groei van de omzet en de winst. De omzet zal naar verwachting met gemiddeld ruim 8% toenemen, versus +10% voor het mkb als geheel. De verwachte winstgroei ligt boven de mkb-prognose: +10% voor de detailhandel, versus +9% voor het mkb. Verder zullen de personeelskosten in de branche waarschijnlijk relatief sterk toenemen: +6%, ten opzichte van +4% voor het mkb.

Branche wil fors meer investeren
De financiële positie van de detailhandel is sterker geworden en het aantal faillissementen binnen de branche neemt fors af. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het deel van de detaillisten dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is toegenomen van 66% in 2015 naar 76% in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, sterk gedaald van 22% in 2015 naar 10% in 2016. De investeringen zullen naar verwachting in 2018 met 7% toenemen. Dit ligt duidelijk boven het gemiddelde in het mkb (5%). Ook de behoefte aan externe financiering neemt toe, maar minder sterk (bijna 3%). De detailhandel zal een groot deel van de investeringen waarschijnlijk dus uit eigen middelen financieren. Ruim een derde van de detailhandel aan dat financiering een belangrijke bedreiging vormt.

Financiering belangrijke bedreiging
Dit laatste hangt deels samen met de lastige toegang tot krediet, wat vooral voor micro-ondernemingen (1-10 fte) geldt. "Uit SRA-onderzoek onder haar leden komt naar voren dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze bedrijven 94% van het mkb vertegenwoordigen, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. De detailhandel kan zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen" aldus Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter SRA.

Efficiënter werken biedt mogelijkheden
Wat betreft kansen ligt de nadruk volgend jaar volgens de branche op efficiënter werken en verdere verbetering van de financiële situatie van het bedrijf: ongeveer 45% van de detaillisten in het SRA-onderzoek zet hier het sterkst op in. Ook over de ontwikkelingen in de markt zijn zij positief gestemd. Opvallend weinig retailers zien grote mogelijkheden in samenwerken en netwerken. De opkomst van nieuwe technologieën en concepten en de sterkere branchevreemde concurrentie maken dat samenwerken en netwerken steeds belangrijker worden om kennis te delen, schaalgrootte te creëren en de kosten te drukken. Toch ziet slechts 20% van de respondenten in ons onderzoek dit als een belangrijke kans.

2018 in Zicht rapportOver het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2018: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?