SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Specialistische zakelijke dienstverleners rekenen op sterke omzetgroei in 2018

Specialistische zakelijke dienstverleners gaan voor komend jaar uit van een groei van de omzet van 9 procent. De winstprognose van 6 procent blijft daarbij enigszins achter, maar is nog altijd robuust te noemen. De kredietwaardigheid van de branche is verder aangetrokken. Voor volgend jaar gaat de branche uit van een relatief beperkte toename van de investeringen, waarbij de behoefte aan extern krediet naar verwachting zal afnemen.

Maatschappelijke ontwikkelingen, efficiënter werken en samenwerken zijn voor de ondernemers in deze branche belangrijke kansen voor 2018. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Meer vaart in de groei
Het economische herstel heeft een positieve invloed gehad op de vraag naar specialistische zakelijke diensten. Ze gaan uit van een omzetgroei van bijna 9%, versus iets meer dan 10% voor het mkb als geheel. De winst zal naar schatting met iets meer dan 6% stijgen, ten opzichte van ruim 9% voor het mkb. Verder zullen de personeelskosten naar verwachting relatief weinig oplopen (+1,4%, versus +4,2% voor het mkb).

Financiële positie is verbeterd, investeringen beperkt
De kredietwaardigheid van specialistische zakelijke dienstverleners is aanzienlijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het aandeel van de ondernemers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 75% in 2015 naar 79% in 2016. Dit is iets beter dan het gemiddelde voor het mkb. Verder is het aantal dienstverleners dat op korte termijn in de financiële problemen kan komen behoorlijk gedaald, van bijna 16% in 2015 naar iets meer dan 7% in 2016. Ondanks de gezonde financiële positie is het investeringssaldo voor de branche in 2016 gedaald. Ondernemers zijn meer gaan desinvesteren en minder gaan investeren. Ze willen in het komende jaar wel iets meer geld uitgeven. Met een verwachte investeringsgroei van 1,2% blijft de branche echter duidelijk achter bij de prognose voor het mkb: +5,4%.

Moeizame toegang tot krediet
De verwachte behoefte aan externe financiering neemt in de specialistische zakelijke dienstverlening naar verwachting af met 1%. Daarmee is de branche een uitzondering; in het mkb stijgt die per saldo met 3,5%. Bijna een kwart van de ondernemers in deze branche noemt financiering niettemin als een van de grootste bedreigingen voor verdere vooruitgang. Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter SRA: "Dit hangt deels samen met de lastige toegang tot krediet, vooral voor micro-ondernemingen. Uit SRA-onderzoek onder leden blijkt dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het mkb vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de groei hebben. Deze ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen."

Efficiënter werken en nieuwe technologieën bieden kansen
Gespecialiseerde zakelijke dienstverleners zien voor de komende maanden mogelijkheden in onder meer efficiënter werken. De helft ziet dit als grootste kans. Een kwart noemt technologische ontwikkelingen. Bijna een derde denkt dat samenwerken en netwerken kansen oplevert.

2018 in Zicht rapportOver het rapport

Het SRA-BiZ-rapport '2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2018: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?