SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Onderzoekverantwoording

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van jaarrekeningen uit de SRA-BiZ-database. Hierbij is een analyse uitgevoerd op 10.417 jaarrekeningen waarvan we minimaal over de laatste drie jaar (2014, 2015 en 2016) over jaarrekeningen beschikken.

Alle 10.417 jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-BiZ-kantoren die werken met CaseWare Financials, Unit4 Audition of Make Life Easier onder voorwaarde dat de benodigde koppeling is geïnstalleerd. De jaarrekeningen worden hierbij in elektronisch formaat (xbrl of XML) aangeleverd in de SRA-BiZ-database.

Jaarrekeningen worden ruwweg op twee momenten verzameld: zodra deze de status 'Concept t.b.v. klant' of 'Definitief' krijgt. Afhankelijk van het gebruikte rapportagepakket en de versie van het SRA-kantoor gebeurt dit volledig automatisch. Er is dan dus geen menselijke handeling bij betrokken.

Data uit Mkb-branchescan

De Mkb-branchescan is een vragenlijst die door ondernemers ingevuld kan worden via websites van SRA-leden, met vragen over (verwachte) bedrijfseconomische ontwikkelingen van het betreffende bedrijf, kansen en bedreigingen. De Mkb-branchescan is in totaal door 87 SRA-leden verspreid onder ondernemers. Dit is op verschillende manieren gedaan, zoals via websites en nieuwsbrieven.

Alle data van de Mkb-branchescan zijn verzameld in de periode van 1 november 2016 tot 3 oktober 2017. In totaal hebben 645 respondenten de Mkb-branchescan ingevuld. De vorige dataset (23 juni tot 1 november 2016) bestond uit 757 respondenten.