SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ team
  • de échte cijfers voor het mkb
  • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
  • kennis van circa 600 branches
  • praktische adviesinstrumenten
  • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Annemarieke de Klaver, Marc Johnston, Hellen Kloeze, Leonie Derksen en Wilma Hosang 

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Nieuw

BiZ-database: verdere professionalisering

Wat zijn de kansen en knelpunten van BiZ? Om hier een antwoord op te krijgen organiseerde SRA een klankbordsessie met een tiental kantoren die actief de BiZ-database bij hun dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Ook Visionplanner schoof aan om mee te denken.

Meer gedetailleerde kengetallen per branche

Zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau zijn meer data gewenst. Veel kwalitatieve gegevens zeggen iets over de totale branche. En in sommige gevallen zijn deze niet één-op-één van toepassing op een subbranche. Voorbeeld hierbij is de detailhandel, waarbij de overkoepelende ontwikkelingen lastig te vergelijken zijn met bijvoorbeeld een specifieke tak van sport als de kledingbranche. Ook hier speelt de hoeveelheid data een rol. SRA: “Er is meer massa nodig om steeds gedetailleerde cijfers aan te leveren. Des te meer kantoren meedoen en de jaarrekeningen laten inlopen, des te specifieker de analyse mogelijk is. Ten slotte is er ook een beperking in het SBI-schema, dat ook niet altijd toereikend is om branches op detailniveau te representeren. Betreft de kwalitatieve gegevens wil SRA graag meer aanleveren, maar de verwerking van dergelijke data kost nu eenmaal veel tijd. Daar komt veel meer bij kijken dan bij de kwantitatieve gegevens.”

Automatische notificatie bij nieuwe cijfers of rapporten

Het is handig een berichtje te krijgen als er nieuwe cijfers en rapporten beschikbaar zijn. Het is allemaal niet bij te houden wanneer deze verschijnen. SRA vindt dit een goed idee en zal de mogelijkheid van een automatische notificatie uitzoeken.

lees meer > sluit
Nieuw

SRA-BiZ ook in de werkprogramma's

Wist u dat er 200 SRA-kantoren aangesloten zijn bij SRA-BiZ? Deze kantoren gebruiken benchmarkgegevens overwegend in adviestrajecten. Uit gesprekken met deze kantoren blijkt dat SRA-BiZ ook in toenemende mate bij samenstellings-, beoordelings- en/of controleopdrachten wordt gebruikt.

Daarnaast heeft SRA de doelstelling om alle aangesloten kantoren de voordelen van SRA-BiZ te laten ervaren. Door SRA-BiZ in de SRA-Werkprogramma’s op te nemen, verbreden we de toepassingsmogelijkheden. Natuurlijk hopen we dat hierdoor nog meer kantoren ermee gaan werken met BiZ en zo helpen om de benchmarkdatabase te vullen. SRA-BiZ wordt dan van nog grotere waarde.

Het artikel bevat een praktijkcase over onder andere een gespecialiseerd loodgietersbedrijf opgesteld door de heer L. Geerlings RA en de heer K. Geraedts AA.

Koen-Geraedts-Leon-Geerlings-home

Download artikel

Koen-Geraedts-Leon-Geerlings-home lees meer > sluit

Bekijk het rapport '2017 in Zicht'

Bekijk het nieuwe rapport '2017 in Zicht' met de belangrijkste financiële kengetallen en het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse mkb.

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

Rapport 2017 in Zicht

sluit

Mkb rekent op sprong voorwaarts in 2017

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf staat er financieel gezien goed voor en is over de hele linie positief gestemd over het komende jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen. Ondernemers gaan voor 2017 gemiddeld uit van een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 6,4%.

Aan deze verwachtingen ligt een aantal positieve trends ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van het mkb verbeterd naar 75,7% en per saldo hebben ondernemers meer geïnvesteerd. Het mkb ziet voor het komende jaar vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Dit hangt samen met de belangrijkste bedreiging: een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Kredietwaardigheid en investeringen nemen toe

De kredietwaardigheid in het mkb is verbeterd van 69,4% in 2014 naar 75,7% vorig jaar. Dit houdt in dat ruim driekwart van de ondernemers in staat was om aan alle verplichtingen te voldoen en dus kredietwaardig was voor de banken. Alle branches lieten een verbetering zien. De industrie (van 67,6% naar 76,4%) en de automotive (van 61,8% naar 73,6%) toonden de grootste sprong voorwaarts. Absoluut gezien steekt de medische zorg er bovenuit met een kredietwaardigheid van 87,2%.

Tevens is het investeringssaldo in het mkb met 34% verbeterd. Vooral ondernemers in de bouw, de detailhandel en de horeca hebben vorig jaar relatief veel geïnvesteerd in vergelijking met het jaar ervoor. In 2017 zullen de investeringen voor het mkb als geheel naar schatting met 3,2% toenemen. Vooral grote bedrijven met meer dan 100 werknemers verwachten meer te investeren: +14,5%. Op brancheniveau voeren de detailhandel (6,9%), de automotive (6,4%) en de horeca (4,8%) de lijst aan.

Meer omzet en winst in 2017

De verbeterde financiële huishouding in het mkb vertaalt zich in positieve verwachtingen voor het komende jaar. Ondernemers gaan gemiddeld uit van een verdere groei van de omzet (+7,2%) en de winst (+6,4%) in 2017. De detailhandel rekent op de sterkste groei, gevolgd door de horeca en de bouw. De verwachtingen voor de industrie zijn gematigder, maar niettemin positief. Opvallend is dat de winstgroei bij bedrijven met meer dan 100 werkzame personen met 9,4% sterk achterblijft bij de voorziene omzetgroei (bijna 21%). Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij relatief sterk willen gaan investeren.

Inzetten op efficiënter werken

Ondernemers zien voor het komende jaar vooral mogelijkheden in efficiënter werken. Bijna de helft van de respondenten noemt dit als een belangrijke kans. Verder verwachten ondernemers veel van vooral de economische en marktontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen zijn met name voor de automotive van belang.

Dreigend tekort aan personeel

Tegelijkertijd zien ondernemers enkele beren op de weg. Een tekort aan gekwalificeerd personeel springt er bovenuit. Vooral middelgrote bedrijven (26 tot 50 medewerkers) zien dit als een sterke bedreiging voor 2017. Op brancheniveau valt op dat ruim 60% van de bedrijven in de automotive personele problemen voorziet. Ook overheidsmaatregelen worden vaak als bedreiging genoemd, vooral in de medische zorg en de detailhandel.

Over het rapport

Rapport 2017 in ZichtHet SRA-BiZ rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen' bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse uit de SRA-Benchmarkdatabase van 120.000 jaarrekeningen en op een recent onderzoek onder 757 ondernemers, de Mkb-branchescan.

Voor de branches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, juridische dienstverlening medische zorg en logistiek vindt u in dit rapport:

  1. De verwachtingen van ondernemers voor 2017: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
  2. De gezondheid per branche, vertaald in een brancherating.
  3. De financiering per branche, van de behoefte tot investeringsgraad. Hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in de branches en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen.

Lees ook de branchepersberichten

 

Lees het gehele persbericht > sluit

Deelnemende kantoren

Een overzicht van alle vooruitstrevende BiZ-deelnemers. Telkens komen hier nieuwe SRA-kantoren bij.
A t/m L M t/m Z

Accountants + Adviesgroep Los
Accountants Adviseurs Jongejan B.V.
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V.
Accountantskantoor J.J. Smit
Accountantskantoor Oliemans B.V.
Accountantskantoor Van Bergen cs
Accountenz, Breda VOF
AccountXperts B.V.
Accuraat Accountants BV
Accured accountants & adviseurs
Actan Accountants & Adviseurs
Aksos Accountants
Alan Accountants & Adviseurs 
Alfa Accountants en Adviseurs
Ardent Adviseurs en Accountants
Astrium Accountants B.V.
AT&C Accountants en Belastingadviseurs
Audit Service Brabant B.V.
Auren
Avant Accountants
Baat accountants & adviseurs
Bannink Accountants en Belastingadviseurs
Bentacera
Bilanx Accountantskantoor B.V.
BLM B.V.
Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.
Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs
Boschland Accountants & Adviseurs
BPV accountants en belastingadviseurs
BRG Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Brouwers Accountants B.V.
Bruintjes + Seisveld
CapsNobel Accountants & Belastingadviseurs
Confianza Accountants
Conquis
CONTOUR Accountants
Countus accountants + adviseurs
CROP Registeraccountants
D&A de Jong Accountants B.V.
Daamen & Van Sluis Accountants Belastingadviseurs
DDJ Accountants & Adviseurs
De Beer Accountants & Belastingadviseurs
De Jong & Laan accountants belastingadviseurs
De Jonge Accountants
De Kok accountants en adviseurs
De Meerse Accountants Associatie bv
De Wert Accountants & Belastingadviseurs
De Wolf & Partners
DeBOER accountant & belastingadviseurs
Dok Accountants
Driebergen Accountants
DRV Accountants & Adviseurs
DVE accountants & adviseurs
EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Epe Accountants
EQUITY Accountants & Adviseurs
Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V.
ESJ Accounting & Belastingen B.V.
Felix Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Flantua accountants en adviseurs
FL!NK Accountants & Fiscalisten
Flynth Accountants & Adviseurs B.V.
FSV Accountants + Adviseurs
Gewoon Accountants
Glissenaar Accountants B.V.
Grip Accountants en Adviseurs N.V.
Hak + Baak Accountants
Harrier Accountancy - Bedrijfsadvies
Hermans & Partners
Hills accountants en adviseurs
HLB Blömer accountants en adviseurs
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs
HLB Van Daal & Partners N.V.
Hofgroep Accountants en Adviseurs
Hofman Accountants
Holl en Gort Accountants en Belastingadviseurs
HoogeveenLuigjes accountants & belastingadviseurs B.V.
Horlings Accountants en belastingadviseurs B.V.
Huibers Accountants & Belastingadviseurs
HZW Accountants & Belastingadviseurs
JAN© Accountants & Belastingadviseurs
Jansen & Buijvoets Accountants en Bedrijfsadviseurs
Joanknecht & Van Zelst
Kab Accountants & Belastingadviseurs Oost N.V.
Kamphuis & Berghuizen Accountants en Belastingadv B.V.
KBS Accountants
Koeleman Accountants & Belastingadviseurs
Koenen en Co
Krijkamp Den Oude
Krol Wezenberg Accountants
KSG Accountants & Belastingadviseurs
Lamper Accountants en Adviseurs
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs
Lekx Kok en Geerlofs Accountants
LENS accountants
Lentink Accountants/Belastingadviseurs
Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs
Lodder & Co Accountants en Adviseurs
Londen & Van Holland
Louer Accountancy B.V.           

M & K Hilversum B.V.
Maas Accountants BV
Maatschap WEA Deltaland
Maatschap WEA Midden Holland
Maatschap WEA Noord-Holland
Maatschap WEA Roosendaal
Maatschap WEA Zeeland
Maatschap WEA Zuid-West
Masman Bosman Accountants & belastingadviseurs
MB Accountants en Adviseurs
MTH Accountants & Adviseurs
Mulderij & Partners
NBC Eelman & Partners Accountants Adviseurs
NBC Van Roemburg & Partners
Niehof van der Meulen Accountants en Belastingadviseurs
Nieuwint & Van Beek Accountants en Belastingadviseurs
Omnyacc Huyg & Partners
Omnyacc Van Teylingen
Ooms Accountants & Belastingadviseurs
OOvB adviseurs en accountants
PBB Zijlstra accountants & adviseurs
Pekaar & Partners Accountants
Phidra Accountants & Adviseurs
Philipsen Accountants | Adviseurs BV
Priore Accountants & belastingadviseurs
Profinis Accountants & Adviseurs
Q Accountants & Belastingadviseurs
Remmerswaal Accountants & Adviseurs
Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Retera De Natris Accountants B.V.
Rijkse accountants & adviseurs
RSM Nederland B.V.
RSW Accountants Belastingadviseurs Consultants
Rubicon Registeraccountants B.V.
Rühl Haegens Molenaar BV
Ruitenburg adviseurs & accountants
Schagen Lensen & Van Krieken Accountants
Schipper Accountants B.V.
Schuiteman Accountants
Severeyns Thijssen Accountants & Fiscalisten
SmitsVandenBroek Accountants B.V.
Steens & Partners Accountants en Adviseurs
Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten
Stolwijk Registeraccountants en Belastingadviseurs B.V.
Stouten & Wijnen Accountants
SynCount Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Tamek Accountants B.V.
Tavernemeun Accountants
TBO Accountants & Belastingadviseurs
Tijssen cs Accountants & Belastingadviseurs B.V.
TjakkesRiethorstNijssen
Trivent accountants & belastingadviseurs
TweeDee accountants & belastingadviseurs
U adviseurs en accountants
UNP accountants adviseurs
V.O.F. accountenzplus
Van Asselt Accountants & Belastingadviseurs
Van Boekel accountants en adviseurs
Van de Ven Accountants | Adviseurs
Van der Does & De Wit Accountants
Van der Meer Accountants B.V.
Van der Zwet Accountants & Adviseurs
Van Dort & Partners Accountants en belastingadviseurs
Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.
Van Luxemborg en De Kok B.V.
Van Noordenne Accountants
Van Pinxteren & Klomp Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Van Ree Accountants
Van Rooijen Accountants en Belastingadviseurs
Van Soest & Partners accountants en adviseurs
Van Velzen accountants & adviseurs
VANDERLAANGROEP
VanNoord Accountants & Belastingadviseurs
VanOoijen Accountants en Belastingadviseurs
VDGC accountants en belastingadviseurs
Versluis Accountancy B.V.
Verstegen accountants en belastingadviseurs
Vigilate Accountants B.V.
Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs
Vissers Konings Accountants Belastingadviseurs
Vivan accountants - adviseurs
Vola Leinders Monetarius Accountants en Adviseurs
Vork en van Prooijen
Vorwerk & Co Accountants en Belastingadviseurs
VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs 
WEA Accountants & Adviseurs Naaldwijk
WEA Groep
WEA Randstad Accountants en adviseurs B.V.
Wesselman Accountants | Belastingadviseurs
Westerveld en Vossers
Witlox van den Boomen Accountants NV
Witlox VCS
WOG Registeraccountants B.V.
Worrell & Jetten Accountancy-Fiscaal-Juridisch
Zirkzee Group


 Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo's Kantoren BiZ 2017

KantorenLogo-overzicht-small lees meer > sluit