SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Focus op…

Vooruitkijken naar volgende week. We starten maandagmiddag met de discussiebijeenkomst Focus op Fraude bij de NBA. Directe aanleiding is het rapport ‘Grip op integriteit; Beheersing van frauderisico’s en publieke functie accountantscontrole' van de onafhankelijke Werkgroep Focus op Fraude.

De NBA heeft mij gevraagd te reageren op twee stellingen tijdens de middag. Mijn eerste gedachten daarover ordenend, moet ik toch wel weer tot de conclusie komen dat het lastig blijft om over fraude en integriteit te spreken; de definities zijn ingewikkeld.

Hoe dan ook, ik ben heel nieuwsgierig naar de uitkomst van deze discussie. Dat er in de samenstellingspraktijk iets aanvullends wordt geregeld, is denk ik onontkoombaar. Wat wel van belang is dat dat niet mag en moet leiden tot uitgebreide nieuwe wetgeving.

Dinsdagochtend dan naar de zitting van het College voor Beroep van het bedrijfsleven vanwege de zaak SRA - Commissie Eindtermen Accountancy. Ik focus op een mooie uitspraak voor onze leden.

Terug naar de overzichtspagina >>

Contact / Reacties

Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom op:

E sdanse@sra.nl
T 030 656 60 60