Thuis in uw branche

Regeling theoretische deficiënties Praktijkopleiding Assurance

Ben je gestart met de praktijkopleiding Assurance vanaf 1 november 2017 en volg je een theoretische opleiding die gebaseerd is op de oude CEA-eindtermen (eindtermen van voor 2016) of heb je die opleiding inmiddels afgerond? Dan is de regeling theoretische deficiënties van toepassing.

De deficiënties die weggewerkt moeten worden beperken zich tot het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB). Heeft jouw opleiding toch al eerder deze eindtermen in het theoretisch opleidingsprogramma verwerkt, dan kun je daarvoor een verklaring opvragen bij de onderwijsinstelling waar je de accountantsopleiding volgt of hebt gevolgd. Je hoeft in dat geval dus geen deficiëntieprogramma te volgen.

Er komen naar verwachting verschillende mogelijkheden om de deficiënties voor GEB weg te werken:

  • Via de onderwijsinstellingen
  • Via zelfstudie (de Raad zal hiervoor een syllabus ontwikkelen)
  • Via een aanvullend programma op de nieuwe simulatiesopdrachten

Over de mogelijkheden om deze theoretische deficiënties weg te werken word je de komende maanden verder geïnformeerd via Facebook en via de SRA Stagebureau Nieuwsbrief.

Neem je deel aan het praktijkexamen voordat het deficiëntieprogramma gereed is? Dan hoef je het deficiëntieprogramma niet meer te volgen.

Let op: als je je hebt aangemeld voor (overstap naar) de nieuwe praktijkopleiding vóór 1 september 2017 om onder de theoretische deficiëntieregeling uit te komen, moet je ook daadwerkelijk uiterlijk 1 oktober 2017 met de praktijkopleiding zijn gestart of de praktijkopleiding onder de nieuwe eindtermen hebben voortgezet.

Je POP of de aanvulling op je POP moet daarvoor uiterlijk 15 november 2017 zijn ingediend en uiterlijk 31 januari 2018 door je praktijkbegeleider en beoordelaar zijn goedgekeurd. Indien je daaraan niet voldoet en je hebt de theoretische opleiding afgerond onder de ‘oude’ eindtermen, vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsregeling, waarbij je geen theoretische deficiënties hebt.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren