SRA Thuis in uw branche
Handreiking Referaat

Referaat

In het laatste jaar van je praktijkopleiding houd je een referaat. Daarmee kun je laten zien dat je in staat bent om te gaan met situaties waarin de theorie / de wet- en regelgeving niet direct voorzien of die daarmee knellen.

In een schriftelijk stuk beschrijf je de opdracht die je hebt behandeld en het dilemma / de dilemma's die je daarbij bent tegengekomen. Je geeft aan hoe je met de dilemma's bent omgegaan. Vervolgens plaats je de dilemma's in een maatschappelijke context.

In het plenaire deel verdedig je in een presentatie in jouw referaatgroep de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot de dilemma's. Zo'n groep bestaat over het algemeen uit 6 trainees. Nadat je jouw keuzes ten aanzien van de dilemma's hebt verdedigd, discussieer je met de mede-trainees aan de hand van stellingen over de maatschappelijke betekenis van de dilemma's waar jij voor gestaan hebt.

Waarom meedoen?

Je kunt in een relatief korte tijd (ca. 40 uur) een referaat schrijven. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je het referaat met je mede-deelnemers en verdedig je jouw referaat tijdens de laatste bijeenkomsten. Een referaat bevat 2000 woorden en is beduidend korter dan een scriptie die uit 9000 woorden dient te bestaan. Wanneer je het referaat met een voldoende hebt afgerond en je ook alle zes semesters hebt afgerond kun je jouw praktijkopleiding afsluiten met het mondeling examen.

Voorwaarden voor deelname

  • De trainee heeft zijn/haar theoretische deel van de opleiding tot RA afgerond;
  • De trainee is toegelaten tot het 3e jaar van zijn/haar praktijkopleiding;
  • De trainee committeert zich aan de voortgangseisen, zoals vastgelegd in dit pilotprogramma en de afspraken met de begeleider.

Kosten

De kosten van de pilot referaat zijn € 2.195,-.

Deelname aan het Referaat

Het SRA-Stagebureau bereidt de trainees, zowel schriftelijk als mondeling, voor op het schrijven van een referaat en het verdedigen ervan.

Let op! Pilot Referaat maart 2017 & Pilot Referaat september 2017 zijn VOL.

Referaat 2018

In januari 2018 start er naar verwachting een nieuw Referaat. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden volgen spoedig via de site.

Download

Contact

Helen Stoelwinder

Helen Stoelwinder
E hstoelwinder@sra.nl
T 030 656 60 60

Ruth Troostheide-Van der Valk

Ruth Troostheide-Van der Valk
E rtroostheide@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren