Thuis in uw branche

Gelijkstellingsregeling

Heb je minimaal vier jaar aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van accountancy, waarvan je minimaal één jaar aan de toelatingseisen tot het eerste stagejaar voldoet? Dan kun je gelijkstelling aanvragen voor het eerste jaar van de Praktijkopleiding.

Einde gelijkstellingsregeling

Als je de Praktijkopleiding RA (dus in het 'oude' praktijkopleidingsmodel) volgt en je wilt gebruik maken van de gelijkstellingsregeling, moet je met het volgende rekening houden.

Na de start van je praktijkopleiding moet je binnen uiterlijk zes weken na de startdatum een gelijkstellingsverzoek hebben ingediend. Sommige trainees dienen toch op een later moment een gelijkstellingsverzoek in. Zolang je nog niet daadwerkelijk met het eerste jaar van je praktijkopleiding bent gestart, wordt zo’n verzoek meestal toch in behandeling genomen. Deze mogelijkheid wordt begrensd. Vanaf 1 januari 2018 worden er geen gelijkstellingsverzoeken meer in behandeling genomen.

Wil je toch korter over je praktijkopleiding doen? Start dan met de nieuwe praktijkopleiding MKB of Assurance en maak gebruik van de verkortingsregeling die op deze praktijkopleidingen van toepassing is.

Voorwaarden gelijkstellingsregeling

Je moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen om voor de gelijkstellingsregeling in aanmerking te komen:

  • Minimaal één jaar van de in te brengen werkervaring moet zijn opgedaan nadat je aan de toelatingseisen tot de Praktijkopleiding voldeed.
  • Minimaal drie jaar van de in te brengen werkervaring is korter dan vijf jaar geleden opgedaan. Je dient 80% op basis van fulltime te hebben gewerkt (zie werkgeversverklaring).
  • Minimaal 333 uur van de in te brengen werkervaring is besteed aan werkzaamheden in het kader van de controlecyclus, waarvan minimaal 100 uren na toelaatbaarheid tot de praktijkopleiding.

Gelijkstellingsverzoeken die vanaf 1 juli 2015 worden ingediend, worden beoordeeld door twee beoordelaars van het stagebureau. Dit wordt het 'vier-ogen-principe' genoemd. Reden hiervoor is het beter borgen van de kwaliteit van de beoordeling. 

Het verzoek dient te bevatten:

  • De toelatingsverklaring tot het eerste jaar van de Praktijkopleiding

Deze is op te vragen bij de universiteit waar je de postinitiële opleiding volgt.
Uit de verklaring moet, in combinatie met de overige documenten, blijken dat je van de ingebrachte werkzaamheden minimaal een jaar aan de toelatingseisen voldeed.

Dit is een standaardverklaring, waaruit moet blijken dat aan eerdergenoemde werkervaringseisen wordt voldaan. De werkgever is een registeraccountant of AA-accountant die voldoende inzicht heeft om te kunnen tekenen voor datgene wat wordt verklaard. 

  • Een verslag van werkzaamheden van de ten behoeve van het gelijkstellingsverzoek ingebrachte (recente) werkervaring.

Het verslag van werkzaamheden bestaat uit een chronologische weergave van de belangrijkste, voor de Praktijkopleiding relevante, opdrachten. Hier moet het volgende uit blijken:

Het jaar van uitvoering en de urenbesteding moet bij de verschillende opdrachten worden vermeld. Minimaal één van de opdrachten die worden weergegeven, moet een controleopdracht zijn die is uitgevoerd na toelaatbaarheid tot de Praktijkopleiding.

Verder moet sprake zijn van een bekwame redactie. Het verslag bevat minimaal 1000 woorden en moet voorzien zijn van een door jou zelf getekende verklaring van authenticiteit.

Aan de hand van het verzoek moet kunnen worden vastgesteld dat je het minimale niveau, dat gelijk staat aan het behalen van het eerste jaar, hebt bereikt en kan worden toegelaten tot het tweede jaar. 

In het verzoek moet worden opgenomen voor welke periode gelijkstelling wordt aangevraagd. Complete verzoeken moeten binnen zes weken na afloop van deze periode bij ons binnen zijn. Je kunt een gelijkstellingsverzoek pas indienen, wanneer je aan de eisen voor deelname aan de regeling voldoet. Bij het indienen van het verzoek kun je, indien aan alle voorwaarden is voldaan, reeds een begin maken met het tweede jaar. Je loopt hierbij wel het risico dat de Praktijkopleiding wordt teruggezet als het verzoek afgekeurd wordt. Verklaringen en verslag maken deel uit van je stage- en examendossier.

Voor het beoordelen van een gelijkstellingsverzoek wordt € 200 in rekening gebracht. De beoordelaar heeft de mogelijkheid om het verzoek af te wijzen. Bij een afwijzing kunnen wij in overleg nog een herkansingsmogelijkheid bieden. Er wordt dan wel nogmaals kosten in rekening gebracht. De beoordelaar kan ook vragen om een herkansing. Dan dient er vaak iets kleins aangevuld of aangepast te worden. Dit hoort bij het eerste verzoek en daar worden geen extra kosten voor gerekend. 

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren