Thuis in uw branche
Bekijk het Dossier Kwaliteit

SRA als kwaliteitsmerk

Kantorenorganisatie SRA is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan. Vanuit ondernemerschap, de ambitie om ook als kleinere accountantskantoren de rol van vertrouwde financiële stavast en onafhankelijk accountant/fiscalist te vervullen voor mkb-ondernemers en al hun stakeholders. Door kennis te delen en gezamenlijk innovatief op te trekken, zijn kleinere kantoren in staat om ook groot te zijn in het leveren van duurzame kwaliteit.

SRA-kantoren kiezen bij hun lidmaatschap bewust voor die kwaliteit. Leden moeten presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op de volledige dienstverlening. Dat is voorwaarde voor lidmaatschap en wordt getoetst tijdens de ballotage. Na het verkregen lidmaatschap blijft de vaktechnische kwaliteit periodiek getoetst. Zowel de beroepsorganisatie NBA als toezichthouder AFM steunen op de toetsingsresultaten van de onafhankelijke SRA Reviewcommissie.

Op basis van wat stakeholders van ons als SRA-accountantsorganisaties mogen en kunnen verwachten, staan naast de vaktechnische kwaliteit ook de kwaliteitsindicatoren cultuur en gedrag centraal in periodieke metingen; vertrekpunt voor kwaliteitsverbetering. Op deze wijze kunnen we als vereniging vanuit een getoetst aanvaardbaar kwaliteitsniveau bouwen aan vertrouwen. Dit is ons kwaliteitskeurmerk.

Gerelateerd

Video

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren