Thuis in uw branche
Bekijk het Dossier Kwaliteit

Visie op kwaliteit

'Kwaliteit is geen daad. Het is een gewoonte' (Aristoteles)

Kwaliteit en vertrouwen

Om de economie en maatschappij draaiend te houden, is het van (publiek) belang dat SRA-leden effectieve, geloofwaardige, betrouwbare en aanvaardbare verantwoordingen afgeven waar diverse belanghebbenden -vanuit hun eigen perspectief- op kunnen steunen en mee verder kunnen.

Of het nu gaat om ondernemers, aandeelhouders, beleggers, banken, financiers, personeel, OR, Raad van Commissarissen, (toe)leveranciers, handelspartners, de Belastingdienst of andere belanghebbenden: Gebruikers moeten de informatie, gecontroleerd en betrouwbaar bevonden door SRA-kantoren, met een gerust hart kunnen gebruiken als basis voor hun beslissingen. Het is dus essentieel voor het vertrouwen dat SRA-leden hun werk goed uitvoeren.

De basis voor kwaliteit

De kwaliteit van financiële en niet-financiële informatie wordt niet alleen bepaald door de waarde die de diverse stakeholders eraan hechten. De basis daarvoor ligt ook gelegen in de kwaliteit die een SRA-kantoor als geheel levert. Naast het naleven en toepassen van gedrags- en beroepsregels en gedegen kwaliteitsborgingsystemen, spelen ook andere kwaliteitsindicatoren zoals de organisatiecultuur een rol.

De kwaliteitsambitie van de accountant, werkzaam bij een SRA-kantoor, start bij de beroepseed waarmee hij zijn professionele verantwoordelijkheid uitspreekt. Daarnaast geldt dat de accountant vanuit een intrinsieke gedrevenheid, bij elke verrichte professionele dienst handelt naar de vijf fundamentele beginselen van zijn beroep: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Naast de gedrags- en beroepsregels past de accountant in de uitvoering van zijn werk kwaliteitstandaarden of veldnormen toe: de NV COS. Dit zijn open richtlijnen, waarvan de accountant gefundeerd, goed beargumenteerd alsook gedocumenteerd mag en kan afwijken. Professionals en kantoororganisaties kunnen door toezichthouder AFM worden aangesproken op hun werk. Stakeholders kunnen de accountant via de tuchtrechter aanspreken op de uitgangspunten voor kwaliteit.

Bouwen aan vertrouwen

Kwaliteit en kwaliteitsverbetering is de resultante van een groot aantal verschillende factoren. Het begint met een helder weten waar het werk om draait, professioneel-kritische medewerkers, een kwaliteitsgerichte cultuur die leren van en met elkaar stimuleert. Het vraagt om gerichte innovatie. En het is alleen mogelijk in organisaties waar ieder zijn verantwoordelijkheden neemt.

SRA-kantoren kiezen bij hun lidmaatschap bewust voor kwaliteit. Leden moeten presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op de volledige dienstverlening. Dat is voorwaarde voor lidmaatschap en wordt getoetst tijdens de ballotage. Na het verkregen lidmaatschap blijft de vaktechnische kwaliteit periodiek getoetst. Zowel de beroepsorganisatie NBA als toezichthouder AFM steunen op de toetsingsresultaten van de onafhankelijke SRA Reviewcommissie. Op basis van wat stakeholders van ons als SRA-accountantsorganisaties mogen en kunnen verwachten, staan naast de vaktechnische kwaliteit ook de kwaliteitsindicatoren cultuur en gedrag centraal in periodieke metingen; vertrekpunt voor kwaliteitsverbetering. Op deze wijze kunnen we als vereniging vanuit een minimaal aanvaardbaar kwaliteitsniveau bouwen aan vertrouwen. Dit is ons kwaliteitskeurmerk.

Video

Bekijk hieronder een video die laat zien hoe een jongen, door het goede voorbeeld te geven, mensen in beweging kan krijgen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren