Thuis in uw branche

Dossier Pensioen in eigen beheer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 maart 2017 ingestemd met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de dga. Vanaf 1 april 2017 is er dus geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk. Wat betekent dit voor u en met welke praktische zaken moet u rekening houden? Dit dossier bevat een overzicht met informatie over het pensioen in eigen beheer.

Voor uw dagelijkse praktijk

Naast onze inzet om wet- en regelgeving ondernemersvriendelijk en 'mkb-proof' te krijgen, is duiding van diezelfde wet- en regelgeving ook van belang voor uw dagelijkse praktijk. Op dit dossier werken we intensief samen met pensioenspecialist Akkermans & Partners. We zetten niet alleen in op vaktechnische ondersteuning. Ook de doorvertaling naar de wereld van mkb-ondernemers nemen we voor onze rekening. Met de actuele berichten uit de SRA-Nieuwsbank kunt al alle nieuws over pensioen in eigen beheer meteen met uw klanten delen. 

Praktijkhandreikingen, signaleringen en video

Hier vindt u een beknopte video, praktijkhandreikingen en signaleringen die op dit terrein zijn verschenen.

Afkoop PEB buitenlands pensioengerechtigde dga's

Pensioen in eigen beheer: vraag en antwoord

SRA begrijpt dat er onduidelijkheden bestaan over de veranderingen omtrent het pensioen in eigen beheer. We beantwoorden graag uw vragen:

Nieuwsbank (alleen voor abonnees)

Wat is er in de Nieuwsbank te vinden aan nieuws- en opinieartikelen over pensioen in eigen beheer? Zie hieronder een impressie of klik hier om zelf artikelen over pensioen in eigen beheer te zoeken via de Nieuwsbank. Artikelen van de Nieuwsbank kunnen alleen gelezen worden door abonnees.

Achtergrond

Veel dga's hebben geld voor hun pensioen vastzitten in het eigen bedrijf dat hierdoor ‘beklemd’ is geraakt. Sinds 2013 is SRA samen met de beleidsmakers van het Ministerie van Financiën op zoek naar een oplossing voor deze pensioenklem. Deze oplossing moet zowel budgettair passen als ook toepasbaar zijn in de fiscale praktijk.

De problemen rond het pensioen in eigen beheer voor de dga vragen om een ondernemersvriendelijke oplossing. Fiscale waarderingsbeperkingen hebben in combinatie met de rentestand tot gevolg gehad dat een groot verschil is ontstaan tussen de werkelijke waarde van pensioenverplichtingen en de fiscale waarde. Dit verschil vertaalt zich in feitelijke dekkingstekorten en andere discussies over het gevoerde dividendbeleid van de dga.

Wetsproces

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer ingediend op Prinsjesdag 2016. De Tweede Kamer heeft dit voorstel aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel echter voor stemming teruggetrokken. Ondernemers zouden gebruik kunnen maken van mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen.

Half januari 2017 heeft SRA opnieuw op het ministerie van Financiën gesproken over een werkbare oplossing. Dit resulteerde in een zogenaamde Novelle. Op 7 maart stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel.

NB: op 16 maart 2017 stuurde de commissie voor Financiën van de Eerste Kamer een vragenbrief naar de staatssecretaris van Financiën over de Toezegging T02398 Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel. Het antwoord van de staatssecretaris zullen wij verwerken in dit dossier.

Parlementaire behandeling

Standpunten SRA

Gerelateerde informatie

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E
vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren