SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Dossier Samen Beter

Op basis van de resultaten van het AFM-themaonderzoek onder twintig SRA-kantoren besloot het SRA-bestuur in december 2013 een verplicht kwaliteitsverbeterprogramma te starten, onder de noemer Samen Beter. Op deze overzichtspagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen kwaliteitsverbeterprogramma Samen Beter.

 • Advies nodig over uw controlepraktijk? Het Praktijk Advies Team helpt!

  03-11-2015

  Wilt u een verbeterslag maken met uw kantoor en de kwaliteit van uw kantoor verhogen zodat u kunt voldoen aan wettelijke- en maatschappelijke eisen? Bent u zich bewust van het belang van deze verbeterslagen maar weet u niet hoe u hieraan concreet handen en voeten kunt geven in deze hectische tijd? En wilt u inzicht in de hiervoor noodzakelijke veranderingsprocessen binnen uw organisatie? Of twijfelt u aan voortzetting van de wettelijke controlepraktijk en of u uw Wta-vergunning zult inleveren? Want wat is nu concreet het rendement van uw auditpraktijk?

 • Ledenbrief Samen Beter

  Bericht Opvolging kantoren vanuit nulmeting

  15-06-2015

  Inmiddels heeft het speciale team dat verantwoordelijk is voor de nulmeting onder SRA-leden met een niet-OOB-vergunning haar werk voor de nulmeting bijna voltooid. Over het algemeen gesproken hebben de SRA-kantoren in het SRA-programma Samen Beter percentueel gezien iets beter gescoord dan in de AFM-themaonderzoeken.

 • Samen Beter: tussenstand van de kwaliteitsnulmeting

  Interview met Willem van Wijngaarden, voorzitter SRA-Reviewcommissie

  01-04-2015

  Op basis van de resultaten van het AFM-themaonderzoek onder twintig SRA-kantoren besloot het SRA-bestuur in december 2013 een verplicht kwaliteitsverbeterprogramma te starten, onder de noemer Samen Beter. Elk SRA-kantoor met een niet-OOB-vergunning dat nog niet getoetst is volgens de AFM-methodiek, wordt aan een verplicht dossieronderzoek onderworpen.

 • Samen Beter: tussentijdse evaluatie en opvolging

  Ledenbrief van SRA-bestuur

  09-12-2014

  Nu bij bijna de helft van de SRA-kantoren met een niet-OOB-vergunning de nulmeting binnen het kwaliteitsverbeterprogramma Samen Beter heeft plaatsgevonden, willen we u als SRA-bestuur op de hoogte brengen van de tussentijdse resultaten.

 • Samen Béter moet ook Sámen Beter zijn

  I Love It When A Plan Comes Together

  01-12-2014

  Het is voor vele onder de 200 SRA-leden met een niet-OOB-vergunning een koude douche, de uitkomst van de verplichte nulmeting volgens de AFM-methodiek in het kader van Samen Beter. Na de eerste schrik volgt meestal de herkenning en erkenning en gaan kantoren aan de slag met een oorzakenanalyse en het verbeterplan.

 • Kwaliteit verbeteren in de keten. Doet u mee?

  Samen - maar het móet - Beter

  01-12-2014

  25 september 2014, de dag die volgens het FD de accountancyboeken ingaat als ‘Freaky Thursday’. Drie voor accountancyland belangrijke rapporten werden gepubliceerd, waarbij de inhoud van het ene rapport relevant is voor wat in de andere rapporten staat: de AFM-rapportage over de Big 4, de evaluatie van de Wta én het rapport ‘In het publiek belang’ met kwaliteitsverbetervoorstellen van de werkgroep toekomst accountantsberoep NBA.

 • Visie Ontwikkelingen accountancy

  Brief van het SRA-bestuur aan de SRA-leden

  19-09-2014

  Vanzelfsprekend heeft u kennis genomen van de krantenartikelen over de schandalen en graaicultuur bij collega-kantoren, en over het imago van ‘de accountant’ en ‘het accountantsberoep’. In diezelfde kranten kon u ook al lezen over een deel van de ‘vertrouwelijke’ voorstellen van maatregelen voor de borging van kwaliteit en onafhankelijkheid van de professional, deze zomer geformuleerd door een werk/stuurgroep Toekomst Accountantsberoep.

 • Wat merkt u van Samen Beter?

  Verplicht themaonderzoek bij SRA-kantoren van start

  28-04-2014

  SRA wil met het kwaliteitsprogramma Samen Beter de kwaliteit van de accountancypraktijk meten en verder verbeteren. Het SRA-bestuur heeft de Reviewcommissie verzocht om een verplicht themaonderzoek volgens AFM-aanpak in te stellen bij alle kantoren met een Wta-vergunning die buiten het AFM-themaonderzoek van 2013 zijn gevallen.

 • SRA start met Kwaliteitsprogramma Samen Beter

  Verplicht themaonderzoek volgens AFM-aanpak voor SRA-kantoren

  28-02-2014

  Op basis van de uitkomsten van de AFM-themaonderzoeken onder 20 SRA-kantoren, start SRA vanaf maart 2014 het Kwaliteitsprogramma Samen Beter. Doel van Samen Beter is de kwaliteit van de 250 SRA-kantoren die wettelijke controles in het niet-OOB-segment uitvoeren, integraal te meten en waar nodig op maat te verbeteren.