Thuis in uw branche

Ledenbrief Samen Beter

Bericht Opvolging kantoren vanuit nulmeting

 • Publicatiedatum: 15-06-2015

Inmiddels heeft het speciale team dat verantwoordelijk is voor de nulmeting onder SRA-leden met een niet-OOB-vergunning haar werk voor de nulmeting bijna voltooid. Over het algemeen gesproken hebben de SRA-kantoren in het SRA-programma Samen Beter percentueel gezien iets beter gescoord dan in de AFM-themaonderzoeken.

Tussenstand resultaten nulmeting
Dossiers   0-meting   Themaonderzoek
       %
Dossier(s) categorie 1   26%    19%
Dossier(s) categorie 2
  43%
  36%
Dossier(s) categorie 3
  28%
  36%
Dossier(s) categorie 4   3%    9%

Dat neemt niet weg dat we als leden van een kwaliteitsvereniging in het mkb continu aan kwaliteit willen en moeten blijven werken. Het rapport In het Publiek Belang en de 53 maatregelen waarmee de sector haar kwaliteit wil verbeteren, ligt daarbij overigens in het verlengde van wat we als vereniging zelf kunnen laten zien aan onze klanten en andere stakeholders. Samen Beter zetten we dus voort met een éénmeting. Hoe ziet die éénmeting er concreet uit? Dat is afhankelijk van de scores die u behaald heeft in de nulmeting. We zetten het voor u op een rij:

 1. Heeft uw kantoor een dossier dat bij de nulmeting scoorde in categorie 1? 
  Voor uw kantoor geldt dat dit dossier meetelt in de reguliere review van het domein 'controles'. Afhankelijk van de omvang van uw kantoor kunnen meerdere dossiers in een cyclus van 6 jaar worden getoetst. Uw kantoor wordt niet ingepland voor een bezoek in 2015. 
  Pas in 2016 kan een aanvullende review nodig zijn bij de grotere kantoren waar de SRA-Review (volgens tabellen gelijk aan die van NBA) meer dan 1 dossier moet selecteren als gevolg van het feit dat er meerdere (externe) accountants aan het kantoor zijn verbonden.
 2. Heeft uw kantoor een dossier dat bij de nulmeting scoorde in categorie 2? 
  Uw kantoor heeft een verbeterplan moeten inleveren. Voor uw kantoor geldt dat opvolging plaatsvindt op een termijn van één jaar. Deze éénmeting zal worden ingepland door de Regiocoördinator, samen met een medereviewer. De medereviewer is tevens een nulmeter/mentor. Afhankelijk van de omvang van uw kantoor en de noodzaak om te voldoen aan de reguliere review volgens de  6 jaarcyclus, kunnen meerdere accountants/dossiers onderwerp van toetsing zijn. Er worden altijd dossiers geselecteerd die een boekjaar liggen na het dossier van de nulmeting.
 3. Heeft uw kantoor een dossier dat bij de nulmeting scoorde in categorie 3 of 4? 
  Uw kantoor heeft een verbeterplan moeten inleveren. Opvolging met een éénmeting vindt plaats op initiatief van de Regiocoördinator, op een termijn van een half jaar na datum nulmeting. Mogelijk gecombineerd met een inventarisatiegesprek, zal de Regiocoördinator samen met een nulmeter/mentor een halve dag besteden aan de voortgang van het verbeterplan. De Regiocoördinator beoordeelt uw verbeteracties samen met de éénmeter, die daartoe een dossier onderzoekt op de onderdelen die bij de nulmeting een onvoldoende opleverden. Het te onderzoeken dossier is altijd een boekjaar jonger dan het dossier van de nulmeting. De Regiocoördinator brengt hiervan verslag uit.

Afhankelijk van de uitkomst van deze meting vindt opvolging van het kantoor plaats. 

a. Bij onvoldoende verbetering wordt  een vervolgreview gepland, waarin een uitgebreide review op het Wta-domein wordt gedaan. Bij het kantoor wordt de vraag neergelegd of zij de Wta-vergunning  wil handhaven. Na een uitgebreide review vindt melding aan bestuur SRA en AFM plaats indien er weer een onvoldoende uitkomt.
b. Als uw kantoor zich heeft verbeterd ten opzichte van de resultaten uit de nulmeting, vindt de opvolging plaats zoals hiervoor beschreven onder 2.

Maatwerk

Het secretariaat van de Review is op dit moment bezig met het inplannen van afspraken bij kantoren die een dossier in categorie 3 of 4 hebben gescoord. Hierbij geldt dat het steeds maatwerk per kantoor zal zijn. De Regiocoördinatoren kennen hun kantoren en zullen de onderzoeken zoveel mogelijk inpassen in de reguliere bezoeken aan de kantoren.

Mocht uw kantoor vallen in categorie 3 of 4, dan wordt u zoals vermeld bezocht door een team van Regiocoördinator en een nulmeter. Zij onderzoeken de opvolging van het verbeterplan en een dossier. Op de dag zelf zullen de bevindingen worden besproken. De tijdsbesteding inclusief rapportering neemt een hele dag in beslag. De tarieven zijn gebaseerd op die voor een reguliere review (3.500 euro, dit is voor zowel Regiocoördinator als medereviewer/mentor), en worden doorberekend aan uw kantoor.

Wat is Samen Beter ook alweer?

In december 2014 heeft het SRA-bestuur besloten over de wijze van opvolging van de nulmeting binnen Samen Beter. SRA zet in op de ingezette koers van Samen Beter en wil zo snel mogelijk de verbetering van de kwaliteit bij de kantoren bereiken. Alle SRA-kantoren streven naar een voldoende, er mogen geen categorieën 3 en 4 binnen de SRA-populatie meer voorkomen binnen een realistische termijn. Categorieën 3 en 4 moeten minimaal naar een 2, categorie 2 naar categorie 1. Het SRA-bestuur heeft het pleidooi van een realistische planning vanuit politiek en ministerie ter harte genomen en denkt 2 jaarrekeningcycli nodig te hebben om tot een ‘voldoende populatie’ te komen. Binnen die cycli moeten alle kantoren een verbeteringsslag laten zien. Elk kantoor in de 0-meting wordt dus gevolgd.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren