Thuis in uw branche

Samen Béter moet ook Sámen Beter zijn

I Love It When A Plan Comes Together

  • Publicatiedatum: 01-12-2014

Het is voor vele onder de 200 SRA-leden met een niet-OOB-vergunning een koude douche, de uitkomst van de verplichte nulmeting volgens de AFM-methodiek in het kader van Samen Beter. Na de eerste schrik volgt meestal de herkenning en erkenning en gaan kantoren aan de slag met een oorzakenanalyse en het verbeterplan.

Maar wat nu als je je als kantoor niet herkent in de nieuwe werkelijkheid of wanneer je niet in staat bent om een oorzakenanalyse te
maken dan wel de verbeteringen te implementeren in de organisatie? Of anders, wat nu als het besef doorbreekt dat je als kantoor beter kunt stoppen met de wettelijke controlepraktijk? Wees gerust. Het A-team biedt hulp!

''Wanneer je als vereniging besluit om een kwaliteitslat te hanteren, dan moet je er als vereniging ook voor zorgen dat je leden die kwaliteitslat kunnen halen wanneer de omgeving verandert'', zegt Cees Meijer. ''De koude douche van de verplichte nulmeting is echt noodzakelijk om alle accountantskantoren ervan te doordringen dat er een nieuwe werkelijkheid is. De wettelijke controle is de laatste jaren te veel commodity geworden, maar we moeten ons echt realiseren dat de wettelijke controle een specialisme is die veel kennis, kunde, aandacht en betrokkenheid vereist. Bij de meeste kantoren is er zeer goede wil en heerst de perceptie ‘we doen ons best’. Anders word en ben je ook geen accountant. Maar de werkelijkheid is dat je best doen niet meer goed genoeg is.''

Praktijkadviseurs

MeijerChiaradiaVanderPol''Naast de koude douche, hoort dan ook het warme bad te staan. We vinden als bestuur en als bureau dat we elk kantoor die dat nodig heeft moeten ondersteunen in hun verbeteringstrajecten om uiteindelijk tot die voldoende categorie 1 te behoren. Daarom hebben we naar een modus gezocht, aansluitend bij de opvolging van Samen Beter, waarbij kantoren op vrijwillige basis kunnen klankborden dan wel begeleid en gecoacht worden bij het maken van strategische keuzes, de invulling van verbeterplannen en de implementatie ervan in de organisatie. Wat we daarvoor nodig hebben, zijn echte praktijkkenners en -ondersteuners die elk kantoor op maat kunnen adviseren. Niet alleen als het gaat om de harde factoren en oplossingen zoals vaktechnische of ICT-kennis, maar juist ook waar het gaat om zachte factoren zoals cultuur, de aansturing en betrokkenheid van de kantoorleiding bij de wettelijke controle. En die hebben we in ons A-team, waaraan onder meer Henk van der Pol en Hans Chiaradia zullen deelnemen, gevonden'', aldus Meijer. 

Niemandsland

De meeste SRA-leden zullen Henk van de Pol en Hans Chiaradia wel kennen van de SRA-Review. Maar nu zij regiocoördinator af zijn, willen zij hun enorme, gedegen kennis en ervaring van en met SRA-kantoren op een andere manier inzetten. Beide heren hebben de pareltjes gezien in de wettelijke controlepraktijk maar ook kantoren zien worstelen met het zoeken en implementeren van oplossingen om de kwaliteit van de wettelijke controlepraktijk hoog te houden. ''Er is een urgente behoefte aan ondersteuning bij kantoren die afgetoetst worden. Daar is een niemandsland. Nu wij niet meer verbonden zijn aan de review of aan het bureau, kunnen wij vanuit een vrije rol en op basis van gelijkwaardigheid juist die praktijkondersteuning bieden. Door te klankborden en te coachen op strategisch en operationeel niveau. Maar we zullen ook spiegels voorhouden en daar waar nodig met een slechte boodschap moeten komen. Zachte heelmeesters... enfin, je begrijpt wat we bedoelen.''

Veldmissie

Masseerwerk, kantoren ontvankelijk maken en hulp bieden bij het maken van de juiste (strategische) keuzes. Dat zien Van de Pol en Chiaradia als hun missie, met name aan het begin van het proces wanneer een kantoor aan de slag gaat met de onvoldoende uitkomst van de nulmeting. ''Allereerst is het van belang dat elke kantoororganisatie een diagnose stelt en inzicht krijgt in de oorzaken van de onvoldoende. Dat betekent dat je als organisatie het vermogen moet hebben om zeer kritisch te reflecteren. Dat lukt niet als het kantoor nog in de ontkenningsfase zit. Juist met die organisaties zouden we overigens graag aan de slag gaan. Want daar valt het meeste te winnen. Wanneer het kantoor de diagnose gesteld heeft, is er ook inzicht in kritische faal- en succesfactoren. Op basis van die factoren is het belangrijk om te kijken welke koers je nu wilt varen als kantoor. Op strategisch en operationeel niveau. En welke oplossingen daar eventueel bij horen. Daar kunnen we vanuit onze ervaringen ook echt in meedenken en coachen. Want het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in het proces de juiste weg te nemen.''

Dun ijs

Veel kantoren denken met name in technische oplossingen, weten Chiaradia en Van de Pol. ''Neem een jonge accountant aan en schaf een nieuw ICT-pakket aan, dan komen we er wel. Maar dat zijn natuurlijk lapmiddelen. De werkelijkheid leert dat de oplossing ook gezocht moet worden in zachte factoren. Daar zijn kantoren het meeste kwetsbaar. Binnen de kantoororganisatie, hoe groot of klein ook, moet iemand op het allerhoogste niveau zeer controle-minded en betrokken zijn. Dat is voorwaarde. Maar helaas moeten we constateren dat daar vaak het ijs het dunst is. Bewustwording op het hoogste niveau, kanteling in de aansturing is echt nodig. De leiding van de organisatie moet ervan doordrongen zijn dat veranderingen noodzakelijk zijn en moet daarvoor een haalbare visie ontwikkelen. Vandaar dat het ons idee is om via een quickscan, waarin juist ook die zachte factoren worden meegenomen, het persoonlijke gesprek aan te gaan om de juiste koers, een realistisch plan van aanpak op maat, te kunnen stellen voor elke kantoororganisatie met een hulpvraag. Vandaaruit kunnen we de weg wijzen naar middelen om tot oplossingen te komen'', aldus de heren.

Bij de mensen thuis

Met de inzet van het A-team denkt Meijer een absolute behoefte bij de kantoren te kunnen invullen: ''We weten uit het AFM-themaonderzoek, uit de doorlopende review én uit de nulmeting Samen Beter wat de voornaamste oorzaken voor onvoldoende kwaliteit in de wettelijke controlepraktijk zijn. Daarop zijn praktijkhandreikingen, cursussen en dergelijke ontwikkeld om kennishiaten weg te nemen. De doos met technische oplossingen is dus al wel gevuld en kantoren die dat wensen, kunnen daarvan gebruik maken.''

''Overigens ook van complete programma's die specifiek voor een bepaalde kantoororganisatie op maat worden gemaakt. Of het nu gaat om Vaktechniek, Educatie, HRM of ICT. Met het A-team zijn we nu echter ook in staat om de kantoren op een andere manier, via een andere insteek, te ondersteunen en vlot te trekken. Het A-team komt echt 'bij de mensen thuis' en helpt mee aan vaktechnische en organisatorische oplossingen. Naast de inzet van het A-team denken we overigens ook nog na over andere manieren om kantoren te ondersteunen. Via intervisie met andere kantoren bijvoorbeeld of met de introductie van wettelijk controlepools, ondersteund vanuit Vaktechniek. Maar daarover later meer.'' En verwijzend naar de beroemde serie: 'If you have a problem, if no one else can help... you can find them: hire the A-Team!'

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het SRA A-team? Neem dan contact met ons op, wij geven u graag advies.

Cees Meijer
Directeur SRA
T
(030) 656 60 60
E cmeijer@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren