Thuis in uw branche

SRA start met Kwaliteitsprogramma Samen Beter

Verplicht themaonderzoek volgens AFM-aanpak voor SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 28-02-2014

Op basis van de uitkomsten van de AFM-themaonderzoeken onder 20 SRA-kantoren, start SRA vanaf maart 2014 het Kwaliteitsprogramma Samen Beter. Doel van Samen Beter is de kwaliteit van de 250 SRA-kantoren die wettelijke controles in het niet-OOB-segment uitvoeren, integraal te meten en waar nodig op maat te verbeteren.

De kwaliteit van de accountancybranche moet omhoog. De uitkomsten van de diverse onderzoeken bij accountantskantoren met een AFM-vergunning vragen om maatregelen vanuit de sector zelf. Als vereniging van accountantskantoren die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, stelt SRA zich ten doel om de kwaliteit van de uitvoering van de controlewerkzaamheden en de financiële verslaglegging te verbeteren.

Lat moet omhoog

Onvoldoendes in categorie 3 (zeer basale controletechnieken niet of verkeerd toegepast) en categorie 4 (nauwelijks controlewerkzaamheden maar administratieve- en samenstelwerkzaamheden) mogen bij SRA-leden -goed voor een wettelijke controlemarktaandeel van 27%- niet meer voorkomen. Om dit te bewerkstelligen  heeft het SRA-bestuur besloten tot een kwaliteitsverbeterprogramma met een verplicht karakter.

Focus op dossier

Samen Beter kent een aantal onderdelen. Gezien de constatering van de AFM dat tekortkomingen bij SRA-kantoren met name liggen op het terrein van de uitvoering van de wettelijke controle, kantelt SRA-Review de focus van haar doorlopende toezicht naar de uitvoeringsaspecten op dossierniveau. Daarnaast heeft het SRA-bestuur de onafhankelijke Reviewcommissie verzocht om een verplicht themaonderzoek geheel volgens AFM-aanpak in te stellen bij alle kantoren met een Wta-vergunning die verleden jaar buiten het AFM-themaonderzoek zijn gevallen. 

Aan de slag

Met dit verplichte themaonderzoek, uitgevoerd door geaccrediteerde en gecertificeerde reviewers, ervaren SRA-kantoren wat een AFM-themaonderzoek inhoudt en welke weging de AFM hanteert. Tegelijkertijd weet elk kantoor waar de kwaliteit nog verder verbeterd kan en moet worden. Met de bevindingen uit het verplichte themaonderzoek moeten de SRA-kantoren aan de slag, onder meer door het opstellen van een verbeterplan zoals dat ook bij de AFM-themaonderzoeken gebeurt. De verbeterplannen zullen vanzelfsprekend worden opgevold door de SRA-Review.

Verbeterketen

Het SRA-bestuur ziet het verplichte themaonderzoek als onderdeel van een nulmeting binnen het kwaliteitsprogramma Samen Beter. Op basis van de geaggregeerde bevindingen uit deze nulmeting kunnen lessen worden getrokken en zal SRA haar leden vaktechnische guidance, praktijkhandreikingen en educatie kunnen aanreiken. Samen beter dus.

Permanente educatie

Naast het verplichte kwaliteitsverbeteringsprogramma onder SRA-vlag moet elke openbaar accountant die eindverantwoordelijk is voor een wettelijke of vrijwillige controle van de jaarrekening, dossiermentoring op één van zijn/haar dossiers laten uitvoeren in het kader van het verplichte NBA PE-programma. Ook zijn alle externe accountants in 2014 verplicht tot het maken van een COS Kennistoets, die SRA samen met beroepsorganisatie NBA ontwikkelt.

Eerder gepubliceerd

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren