Thuis in uw branche

Wat merkt u van Samen Beter?

Verplicht themaonderzoek bij SRA-kantoren van start

  • Publicatiedatum: 28-04-2014

SRA wil met het kwaliteitsprogramma Samen Beter de kwaliteit van de accountancypraktijk meten en verder verbeteren. Het SRA-bestuur heeft de Reviewcommissie verzocht om een verplicht themaonderzoek volgens AFM-aanpak in te stellen bij alle kantoren met een Wta-vergunning die buiten het AFM-themaonderzoek van 2013 zijn gevallen.

Wat betekent dat nu voor u? Met het verplichte themaonderzoek kunt u als professional ervaren wat een AFM-thema/dossieronderzoek inhoudt en welke weging de AFM hanteert. Tegelijkertijd weet u waar de kwaliteit nog verder verbeterd kan en moet worden. Op dossierniveau en wellicht ook op proces/kantoorniveau.

Samen Beter

SRA ziet het verplichte themaonderzoek als onderdeel van een nulmeting binnen het kwaliteitsprogramma Samen Beter. SRA heeft accreditatie ontvangen om het verplichte themaonderzoek gelijk te stellen aan de verplichte NBA-mentoring. U voldoet dus met het verplichte themaonderzoek direct aan de (PE-)verplichting en het curriculum van de NBA-dossiermentoring.
   
Vanaf begin april benadert het Secretariaat de betreffende kantoren om het moment van het verplichte themaonderzoek in te plannen. Afhankelijk van de kantoorgrootte wordt één of meerdere sessies ingepland. Aan elke sessie kunnen vier openbaar accountants deelnemen die tekeningsbevoegd zijn voor de wettelijke controle of voor de vrijwillige controle van de jaarrekening.

Uiterlijk veertien dagen voor het geplande themaonderzoek levert het kantoor een lijst aan met (bijna) afgewikkelde dossiers, met daarbij vermeld de aard en omvang de klant. De aangewezen en geaccrediteerde mentor –in ieder geval niet uw regiocoördinator- zal vervolgens een selectie maken voor het aanleveren van een of meerdere jaarrekeningen.

Focus op uitvoeringsfase

Op de onderzoeksdag neemt de mentor het dossier/de dossiers op AFM-wijze met de verantwoordelijke accountant(s) door. Focus van het onderzoek ligt nadrukkelijk op de uitvoeringsfase, de mentor gaat diep het dossier in. Mentoren zijn juist geselecteerd vanwege hun kennis van de AFM-onderzoekswijze. U wordt nadrukkelijk gevraagd naar 'de story of the audit' en de keuzes die u daarin heeft gemaakt.

Na onderzoek doet de mentor binnen 14 dagen verslag van de gezamenlijke bevindingen van de dossierreview(s). Met deze input gaat uw kantoor - indien nodig - aan de slag om een oorzakenanalyse en verbeterplannen op te stellen. In het kader van efficiency worden zowel het verslag als het eventuele verbeterplan toegevoegd aan het kantoordossier van SRA-Review.

Mentoring+

Om uw kantoor nog meer toegevoegde waarde en effectieve kwaliteitsverbetering binnen Samen Beter aan te reiken, heeft SRA Mentoring+ samengesteld: met dit programma op maat kan elke professional binnen het controleteam deelnemen aan de verplichte dossiermentoring. Meerdere kantoren gingen u al voor door Mentoring+ aan te vragen voor de controleleiders en assistent-accountants! Ook Mentoring+ levert 4 PE-punten op per titelhouder.

Heeft u nog vragen over Samen Beter, het verplichte themaonderzoek of Mentoring+? Neemt u dan contact op met Thea Bergsteijn of Anne Marie Ritter: 030 656 60 60. Zij helpen u graag verder.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren