Thuis in uw branche

WKR en wijzigen arbeidsvoorwaarden

Door de WKR zullen arbeidsvoorwaarden wijzigen. Dit kan in onderling overleg met de ondernemingsraad, het personeel c.q. de individuele medewerker. Maar de situatie kan zich ook voordoen dat medewerkers niet zomaar instemmen met een wijziging in hun arbeidsvoorwaarden.

Van belang is dan om te checken of er een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst en/of personeelsreglement. Op een dergelijk beding kun je je als werkgever alleen maar beroepen als je dat schriftelijk bent overeengekomen en als je een zodanig zwaarwichtig belang hebt dat het belang van de medewerker daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Tevens moet er dan ook sprake zijn van zodanige omstandigheden dat toepassing van de ongewijzigde regeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor de werkgever is.

Als er  geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kunnen de arbeidsvoorwaarden wellicht ook worden gewijzigd op grond van goed werkgeverschap en/of redelijkheid en billijkheid en/of op grond van onvoorziene omstandigheden.

De werkgever moet dan kunnen aantonen dat het niet redelijk en billijk is om de huidige regelingen in stand te houden. In die situatie is instemming van het personeel of ondernemingsraad belangrijk: dit geeft namelijk aan dat de voorgestelde wijziging  op collectief niveau als redelijk is beoordeeld.

Al met al blijft goede voorlichting aan het personeel belangrijk. Leg uit waarom bepaalde regelingen/arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast dan wel moeten worden veranderd. Een goede uitleg met een (financiële) onderbouwing levert vaak al veel begrip op. In bepaalde situaties kan het goed zijn om een bepaalde compensatie of afbouwregeling te bieden. Dan sta je als werkgever al een stuk sterker alwaar het goed werkgeverschap betreft.


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl
T (030) 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren