Thuis in uw branche

Controle en verslaggeving bij verenigingen en stichtingen

Non-profit organisaties vragen om extra aandacht

De controleopdracht bij gesubsidieerde instellingen is altijd complex. Waar moet u extra op letten bij de voorbereiding en uitvoering van de controle?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 545,00
Prijs niet-leden: € 765,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 9
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder
Resultaat:

U voert effectieve controles bij gesubsidieerde instellingen uit en past verslaggevingsregels en voorschriften juist toe.

Uw docent

Mario Buijtene

drs. Mario van Buijtene RA

Drs. Mario van Buijtene RA is partner bij AuditNL West B.V. en gespecialiseerd in auditopdrachten.

.

Inhoud

De controleopdracht bij gesubsidieerde instellingen is altijd complex. Waar moet u extra op letten bij de voorbereiding en uitvoering van de controle?

Door toenemende wet- en regelgeving moet u als accountant nóg alerter zijn. Zo wordt het naleven van de subsidievoorwaarden steeds belangrijker. Daarnaast nemen uw adviesmogelijkheden toe. Waar zitten de attentiepunten in de verslaggeving, uw controleaanpak en bij nieuwe ontwikkelingen?

Wat is de invloed van Governance Codes en de actuele controlevereisten? Hoe u juist omgaat met de effectiviteit in de controle, uw natuurlijke adviesfunctie en het vaststellen en naleven van de rechtmatigheidseisen leert u tijdens deze cursus.

  • Actualiteit Richtlijnen (RJ630, RJ640, RJ650 en RJ274)
  • Aandachtspunten bij specifieke normen of eisen voor non-profitinstellingen
  • RJK C1 voor kleine verenigingen en stichtingen
  • Risicoanalyse specifiek gericht op het controle-object
  • Effectief gebruik maken van de AO/IB
  • Welke normen en criteria toetst u?
  • Naleving subsidievoorwaarden en Governance codes

Bijzonderheden

Met een intake inventariseren wij uw specifieke cursusvragen.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 11 december 2019 van 09:30 uur tot 20:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU30986

Docent(en)

Mario Buijtene

drs. Mario van Buijtene RA

Drs. Mario van Buijtene RA is partner bij AuditNL West B.V. en gespecialiseerd in auditopdrachten.

Ervaringen van deelnemers

  • Deze cursus geeft veel richting aan controles bij verenigingen en stichtingen. Ook de aspecten van verslaggeving zijn van belang. Zonder eens in de paar jaar deze cursus te volgen loop je het risico bepaalde veranderingen in regelgeving te missen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren