Thuis in uw branche

DGA leergang 2018

3-daagse praktijkcursus voor de DGA-adviseur

Wat zijn de relevante fiscale zaken die spelen rondom de dga? Krijg in drie dagen een update over de IB, Vpb, beloning, pensioen, bedrijfsopvolging en vermogensplanning.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1375,00
Prijs niet-leden: € 1795,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 22
RB Fiscaal 21
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Accountant in business
Resultaat:

U bent ook op fiscaal terrein gesprekspartner en adviseert de dga proactief.

Uw docent

Pieter Griep

Mr. Pieter Griep

Mr. Pieter Griep is directeur bij Griep fiscalisten.

Alle docenten

Inhoud

Wat zijn de relevante fiscale zaken die spelen rondom de dga? Krijg in drie dagen een update over de IB, Vpb, beloning, pensioen, bedrijfsopvolging en vermogensplanning.

U bent accountant en wilt de dga in hoofdlijnen op fiscaal gebied kunnen adviseren. Ook in 2018 gelden weer nieuwe en aangepaste wetten en regels en zijn er belangrijke uitspraken die uitwerking hebben op uw adviespraktijk.

Zorg dat u van alle markten thuis bent en volg de ‘DGA-leergang 2018’ om uw fiscale kennis te actualiseren én te verbreden.

 • Wat is de Vpb-positie van de bv?
 • De optimale holdingstructuur
 • Mogelijkheden in de tbs-regeling
 • De eigen woning en de dga
 • Beloning en sociale verzekeringsplicht voor de dga
 • Dga-pensioen
 • Wat is het optimale opvolgingsscenario? Welke faciliteiten zijn er?
 • Aandachtspunten huwelijk en echtscheiding
 • Erven en schenken; bedrijfsopvolging
 • Vermogensplanning en boxhoppen

Programma

Programma dag 1

10:00 uur DGA in de IB 

 • Eigen woning, aanmerkelijk belang, sparen en beleggen 
 • Definitie aanmerkelijk belang, meesleep- en meetrekregeling en fictief aanmerkelijk belang 
 • Object van heffing: reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen 
 • Verlies uit aanmerkelijk belang en belastingkortingsregeling 
 • Begrippen ‘ter beschikking stellen’ en ‘verbonden persoon’ 
 • Ficties in de tbs-regeling 
 • Emigratie AB-houder

Mr. Pieter Griep

12:30 uur Lunch

13:00 uur Vervolg DGA in de IB

14:15 uur DGA in de Vpb

 • De Vpb-positie van de bv
 • Creatie van een holdingstructuur
 • Fiscale reorganisatiefaciliteiten in het mkb; juridische fusie en splitsing 
 • De deelnemingsvrijstelling in beweging
 • Regels voor (het aangaan en verbreken van) een fiscale eenheid
 • De renteaftrekbeperkingen

Mr. Pieter Griep

17:15 uur Diner

18:00 uur Vervolg DGA in de Vpb

20:30 uur Einde

 

Programma dag 2

13:00 uur Beloning, WKR en sociale verzekeringsplicht DGA

 • Gebruikelijk loon van de dga
 • Op de loonlijst bij moeder- of dochtervennootschap?
 • Managementovereenkomsten 
 • Actualiteiten WKR
 • De WKR optimaal benutten voor de dga
 • Verzekeringsplicht dga 
 • Wanneer wel/niet verzekerd voor werknemersverzekeringen?

Mr. Ton Mertens

17:15 uur Diner

18:00 uur DGA-pensioen

 • Mogelijkheden voor pensioenopbouw
 • De uitgewerkte oplossingen: oudedagssparen of uitfaseren?
 • Welke alternatieven zijn er?

drs. D.M. Wildemans MPLA

20:30 uur Einde

 

Programma dag 3

13:00 uur Vermogensplanning: huwelijk, erven en schenken 

 • Het opstellen van een vermogensplan 
 • Testamenten/testamentaire clausules en de gevolgen voor successieplanning voor de dga 
 • Fiscale aspecten rond de dga testamentair en andere vormen van vermogensoverheveling 
 • (Actualiteiten) huwelijksgoederenrecht voor de dga

Drs. Paul Schut FFP/RB

17:15 uur Diner

18:00 uur Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF)

 • De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting
 • Maximale benutting van de BOF 
 • Voortzettingseisen na de overgang of overdracht van het kwalificerende vermogen
 • Praktijkcase

Drs. Paul Schut FFP/RB

20:30 uur Einde

 

Docent(en)

Pieter Griep

Mr. Pieter Griep

Mr. Pieter Griep is directeur bij Griep fiscalisten.

mr. Ton Mertens

Mr. Ton Mertens is zelfstandig fiscalist en docent aan de Universiteit van Amsterdam.

 

David-Wildemans

Drs. David Wildemans MPLA

Drs. David Wildemans is verbonden aan Akkermans & Partners en tevens zelfstandig gevestigd pensioendeskundige. 

drs. Paul Schut FFP/RB

drs. Paul Schut FFP/RB is Financial en Estate Planner bij Schut & Bruggink Estate Planners

Ervaringen van deelnemers

Prima dagen en kennis erg goed bruikbaar in de mkb-praktijk.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren