Thuis in uw branche

Evaluatie van controlebevindingen

Hoe gaat u om met geconstateerde afwijkingen?

Geconstateerde afwijkingen geven belangrijke controle-informatie. Hoe past u de Standaarden juist toe bij evaluatie van deze ‘fouten’ en wat is de impact op uw oordeel en werkzaamheden?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 535,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U verbetert de effectiviteit van uw controles en gaat juist om met geconstateerde afwijkingen in de controle. U versterkt uw professionele oordeelsvorming.

Uw docent

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, lid van de Accountantskamer en verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

.

Inhoud

Geconstateerde afwijkingen geven belangrijke controle-informatie. Hoe past u de Standaarden juist toe bij evaluatie van deze ‘fouten’ en wat is de impact op uw oordeel en werkzaamheden?

Reviewers zijn scherp op hoe u omgaat met geconstateerde afwijkingen in de controle. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastig om de juiste interpretatie aan de Standaarden te geven. Welke informatie kunt u afleiden uit de geconstateerde afwijkingen? En hoe stelt u de risico-inschatting en de geplande controlewerkzaamheden bij?

Wat is de invloed van fouten uit voorgaande boekjaren? En wat zijn de gevolgen voor de documentatie en uw oordeelsvorming? U ontvangt praktische handvatten om effectief én in overeenstemming met de Standaarden om te gaan met geconstateerde afwijkingen.

  • SRA-Praktijkhandreiking ‘Foutenevaluatie’
  • Interpretatie van geconstateerde afwijkingen
  • Wat doet u met niet-gedetecteerde afwijkingen?
  • Effectief bijstellen van de risico-inschatting
  • Omgaan met gedetecteerde afwijkingen bij steekproeven en schattingen
  • Verwerken van afwijkingen uit voorgaande boekjaren
  • Documentatie van uw bevindingen

Docent(en)

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, lid van de Accountantskamer en verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren