Thuis in uw branche

Interne Beheersing als fundament van de controle

Hoe voert u de juiste systeemgerichte werkzaamheden uit?

De SRA-Review en de AFM constateren dat u nog te vaak steunt op de IB terwijl deze niet of onjuist is getest. Hoe controleert u opzet, werking en bestaan?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 515,00
Prijs niet-leden: € 715,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 9
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U voert systeemgerichte werkzaamheden juist uit en verbetert de controle van de interne beheersing. U vertaalt uw bevindingen naar een gerichte controleaanpak.

Uw docent

John van Kollenburg

Prof. drs. John van Kollenburg RA

Prof. drs. J.C.E. van Kollenburg RA is hoogleraar accountantscontrole UvT en vennoot bij BDO.

 

.

Inhoud

De SRA-Review en de AFM constateren dat u nog te vaak steunt op de IB terwijl deze niet of onjuist is getest. Hoe controleert u opzet, werking en bestaan?

Als u wilt steunen op de interne beheersing moet u de juiste systeemgerichte werkzaamheden uitvoeren! Hoe test u de IB systeemgericht effectief en wanneer zijn aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden noodzakelijk? En wat doet u als een volledige interne beheersing niet mogelijk blijkt?

Vertaal uw bevindingen naar de gevolgen voor de controleaanpak en leg ze helder vast. Vergroot uw toegevoegde waarde door te adviseren over een effectievere interne beheersing.

  • Gericht testen van de opzet en het bestaan van IB-maatregelen
  • Aandachtspunten IB bij mkb-klanten en typologieën
  • Onvervangbare IB-maatregelen
  • Functiescheiding en waardekringloop
  • De rol van management, middelen en mensen
  • Adviesmogelijkheden bij de inrichting
  • Praktijkvoorbeelden vanuit reviews

 

Bijzonderheden:

Met een intake inventariseren wij uw specifieke cursusvragen. Op basis hiervan stellen wij het cursusprogramma verder samen.

Docent(en)

John van Kollenburg

Prof. drs. John van Kollenburg RA

Prof. drs. J.C.E. van Kollenburg RA is hoogleraar accountantscontrole UvT en vennoot bij BDO.

 

Ervaringen van deelnemers

  • Leuke cursus, veel praktijkvoorbeelden en direct bruikbaar in de praktijk.
  • Goede opfriscursus m.b.t AO/IB.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren