Thuis in uw branche

IT-kring voor kleine kantoren 2019

Sparren met collega’s over IT-vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt een actueel thema aan de hand van een praktijkcasus besproken, kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomsten vinden plaats op twee locaties in Nederland.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 775,00
Prijs niet-leden: € 925,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 14
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, IT-manager, Kantoormanager

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot is Informatiemanager bij SRA.

Alle docenten

Inhoud

Aan de hand van een aantal praktijkcases worden onderwerpen besproken en ervaringen gedeeld met collega kantoren. Daarbij gaat het om de problematiek, de mogelijkheden en concrete, praktische handvatten, aangevuld met inzicht over actuele ontwikkelingen en concrete, praktische handvatten om de inzet van IT binnen het kantoor te verbeteren.

Locatie & Datum

NIEUWEGEIN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-kring voor kleine kantoren 2019 in NIEUWEGEIN starten om 16:00 uur (einde 19:00 uur). De bijeenkomst van 10 december as. vindt plaats in het NBC te Nieuwegein, aanvang 15:00 uur (einde 17:00 uur) met aansluitend een netwerkborrel. CRS: 104293/104294/104296/104297/104304 Beschikbaar
Wanneer: 3-4-2019, 5-6-2019, 25-09-2019, 13-11-2019 en 10-12-2019
Locatie: SRA in Nieuwegein / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR30829

Programma

Jaarprogramma IT-kring voor kleine kantoren 2019

Thema - Digitaal (online) archiveren

Steeds meer kantoren komen tot de conclusie dat er binnen afzienbare tijd echt werk gemaakt moet worden van digitalisering. Digitalisering van dossiers is al een aantal jaren aan de gang en veel kantoren hebben hier al slagen in gemaakt. De wijze waarop verschilt echter nog wel eens. De redenen hiervoor kunnen heel pragmatisch zijn zoals een tekort aan archiefruimte, maar kunnen ook passen in een meer strategische visie, zoals het online samenwerken met klanten en uitvragende partijen.

In deze bijeenkomst gaan we in op de aanpak van zo’n digitaliseringsproject en de impact hiervan op uw klanten en uw kantoor. We staan stil bij de mogelijkheden van de beschikbare (online) documentmanagementsystemen, de voor- en nadelen van de verschillende systemen en de koppelvlakken die er zijn met de verschillende softwarepakketten die worden gebruikt binnen het kantoor.

Thema - Digitaal ondertekenen van documenten (met klanten)

Naarmate de wereld steeds meer “elektroniseert”, neemt ook het accorderen en ondertekenen van documenten een andere vorm aan. Of het nu gaat om het goedkeuren van een jaarrekening of aangifte of het ondertekenen van een accountantsverklaring of contract: zodra de onderliggende stukken niet meer in papiervorm worden aangeboden, zal ook de akkoordverklaring of handtekening in elektronische vorm moeten plaatsvinden. Dit brengt niet alleen de vraag met zich mee of die handtekening dezelfde juridische waarde als een ‘natte’ handtekening maar ook hoe regelt u in uw werkproces als u ook met uw klanten elektronisch wilt laten ondertekenen. 

Vanwege het gegeven dat we steeds meer in informatieketens werken, wordt ook het vraagstuk van elektronische machtigingen steeds relevanter. Denk hierbij aan de verplichting tot het gebruik van eHerkenning op het werkgeversportaal van het UWV. In deze bijeenkomst staan we uitgebreid stil bij deze, en andere (juridische) aspecten van  het digitaal ondertekenen van documenten en de beschikbare oplossingen in de markt. 

Thema - Data-analyse in de praktijk

Data-analyse is een vakgebied dat in ontwikkeling is en blijft. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de verschillende (nieuwe, vernieuwde of mogelijk onbekende data-analysetools) en de mogelijkheden die zijn bieden. Vervolgens bespreken we hoe u deze tools kunt inzetten in uw dagelijkse praktijk en welke eventuele eisen dit stelt aan uw kantoor. Tot slot nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen en trends die er op het terrein van de data-analyse zijn waar te nemen.

Thema - IT-Trends en ontwikkelingen in de markt

De IT-markt is en blijft volop in beweging. Dat heeft te maken met technologische ontwikkelingen of nieuwe regelgeving. Ook de markt zelf vertoont veel dynamiek in termen van fusies en overnames. Eens inde zoveel tijd neemt SRA de ontwikkelingen op de hand en bespreekt ze met de leden van de IT kring voor kleine kantoren. Wij maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van mensen die opereren op de grens van IT en accountancy.

Thema: IT-inspiratiesessie

Combibijeenkomst aan het einde van het kringjaar. Onderwerp en spreker worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Permanente educatie: voor deelname aan de IT-kring voor kleine kantoren zijn 3 PE-punten (RA/AA) per volledig gevolgde bijeenkomst verbonden, met uitzondering van de sessie van 10 december, waarvoor 2 PE-punten (RA/AA) worden toegekend.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren