Thuis in uw branche

IT-kring voor kleine kantoren 2019

Sparren met collega’s over IT-vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt een actueel thema aan de hand van een praktijkcasus besproken, kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomsten vinden plaats op twee locaties in Nederland.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 775,00
Prijs niet-leden: € 925,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 14
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, IT-manager, Kantoormanager

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot is Informatiemanager bij SRA.

Alle docenten

Inhoud

Aan de hand van een aantal praktijkcases worden onderwerpen besproken en ervaringen gedeeld met collega kantoren. Daarbij gaat het om de problematiek, de mogelijkheden en concrete, praktische handvatten, aangevuld met inzicht over actuele ontwikkelingen en concrete, praktische handvatten om de inzet van IT binnen het kantoor te verbeteren.

Locatie & Datum

NIEUWEGEIN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-kring voor kleine kantoren 2019 in NIEUWEGEIN starten om 16:00 uur (einde 19:00 uur). De bijeenkomst van 10 december as. vindt plaats in het NBC te Nieuwegein, aanvang 15:00 uur (einde 17:00 uur) met aansluitend een netwerkborrel. CRS: 104293/104294/104296/104297/104304 Beschikbaar
Wanneer: 3-4-2019, 5-6-2019, 25-09-2019, 13-11-2019 en 10-12-2019
Locatie: SRA in Nieuwegein / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR30829

Programma

Jaarprogramma IT-kring voor kleine kantoren 2019

Thema - Digitaal (online) archiveren

Steeds meer kantoren komen tot de conclusie dat er binnen afzienbare tijd echt werk gemaakt moet worden van digitalisering. Digitalisering van dossiers is al een aantal jaren aan de gang en veel kantoren hebben hier al slagen in gemaakt. De wijze waarop verschilt echter nog wel eens. De redenen hiervoor kunnen heel pragmatisch zijn zoals een tekort aan archiefruimte, maar kunnen ook passen in een meer strategische visie, zoals het online samenwerken met klanten en uitvragende partijen.

In deze bijeenkomst gaan we in op de aanpak van zo’n digitaliseringsproject en de impact hiervan op uw klanten en uw kantoor. We staan stil bij de mogelijkheden van de beschikbare (online) documentmanagementsystemen, de voor- en nadelen van de verschillende systemen en de koppelvlakken die er zijn met de verschillende softwarepakketten die worden gebruikt binnen het kantoor.

Thema - Digitaal ondertekenen van documenten (met klanten)

Naarmate de wereld steeds meer “elektroniseert”, neemt ook het accorderen en ondertekenen van documenten een andere vorm aan. Of het nu gaat om het goedkeuren van een jaarrekening of aangifte of het ondertekenen van een accountantsverklaring of contract: zodra de onderliggende stukken niet meer in papiervorm worden aangeboden, zal ook de akkoordverklaring of handtekening in elektronische vorm moeten plaatsvinden. Dit brengt niet alleen de vraag met zich mee of die handtekening dezelfde juridische waarde als een ‘natte’ handtekening maar ook hoe regelt u in uw werkproces als u ook met uw klanten elektronisch wilt laten ondertekenen. 

Vanwege het gegeven dat we steeds meer in informatieketens werken, wordt ook het vraagstuk van elektronische machtigingen steeds relevanter. Denk hierbij aan de verplichting tot het gebruik van eHerkenning op het werkgeversportaal van het UWV. In deze bijeenkomst staan we uitgebreid stil bij deze, en andere (juridische) aspecten van  het digitaal ondertekenen van documenten en de beschikbare oplossingen in de markt. 

Thema - Data-analyse in de praktijk

Data-analyse is een vakgebied dat in ontwikkeling is en blijft. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de verschillende (nieuwe, vernieuwde of mogelijk onbekende data-analysetools) en de mogelijkheden die zijn bieden. Vervolgens bespreken we hoe u deze tools kunt inzetten in uw dagelijkse praktijk en welke eventuele eisen dit stelt aan uw kantoor. Tot slot nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen en trends die er op het terrein van de data-analyse zijn waar te nemen.

Thema - IT-Trends en ontwikkelingen in de markt

De IT-markt is en blijft volop in beweging. Dat heeft te maken met technologische ontwikkelingen of nieuwe regelgeving. Ook de markt zelf vertoont veel dynamiek in termen van fusies en overnames. Eens inde zoveel tijd neemt SRA de ontwikkelingen op de hand en bespreekt ze met de leden van de IT kring voor kleine kantoren. Wij maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van mensen die opereren op de grens van IT en accountancy.

IT-inspiratiesessie - "Digitaal innoveren, hoe doe je dat eigenlijk?"

IT-inspiratiesessie - "Digitaal innoveren, hoe doe je dat eigenlijk?"

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-kring voor kleine kantoren zijn dat: de IT-managementkring, de IT-auditkring en de IT-security & privacykring).

Keynote sprekerMichiel Steltman van Digitale Infrastructuur Nederland.

Cloud, AI, de blockchain, het IOT, 5G: nieuwe digitale technologieën verschijnen en verdwijnen in hoog tempo van de top-3 lijst. En beloven gouden bergen voor bedrijven die er mee aan de gang gaan. Maar hoe ga je als bedrijf met al die veranderingen en technologie om? Hoe onderscheid je voorbijgaande hypes van echte bedreigingen of kansen? En wat moet je als bedrijf doen om op tijd digitaal te innoveren, om niet de boot te missen als een ingrijpende verandering zich toch aandient in jouw markt? In de SRA Inspiratiebijeenkomst 2019 wijst Michiel Steltman de weg in het complexe speelveld van digitale innovatie.

Michiel Steltman is Directeur van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse Digitale infrastructuur sector die wordt aangeduid als digitale, derde mainport.  Als spreekbuis van de sector brengt hij relevante thema's onder de aandacht van overheid, politiek en publiek.  Steltman is een “digital native” met meer dan 30 jaar internationale ervaring in de IT en online industrie, van technische naar executive posities. Naast zijn werk voor DINL is hij lid van het forum standaardisatie, IT en innovatie adviseur en veelgevraagd spreker.

Permanente educatie Aan deelname aan de IT-kring voor kleine kantoren zijn 3 PE-punten (RA/AA) per volledig gevolgde bijeenkomst verbonden, met uitzondering van de sessie van 10 december, waarvoor 2 PE-punten (RA/AA) worden toegekend.

Docent(en)

Michiel Steltman

Michiel Steltman

Michiel Steltman is directeur bij Digitale Infrastructuur Nederland

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren