Thuis in uw branche

IT-managementkring 2019

Deze kring is bedoeld voor degenen die binnen hun kantoororganisatie (mede)verantwoordelijk zijn voor het beleid en de operationele vraagstukken inzake IT.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 620,00
Prijs niet-leden: € 740,00
Groepsgrootte: 50
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 11
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Fiscalist vennoot/medewerker

Uw voorzitter

MennoKooreman

Menno Kooreman

Menno Kooreman is Manager SRA-Automatisering.

Alle docenten

Inhoud

Met plezier presenteren wij u het jaarprogramma voor de SRA IT-managementkring 2019. Deze kring is bedoeld voor degenen die binnen hun kantoororganisatie (mede)verantwoordelijk zijn voor het beleid en de operationele vraagstukken inzake IT.

Locatie & Datum

NIEUWEGEIN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-managementkring 2019 starten om 16:00 uur (einde 19:00 uur) en vinden plaats bij SRA. De bijeenkomst van 10 december as. vindt plaats in het NBC te Nieuwegein, aanvang 15:00 uur (einde 17:00 uur) met aansluitend een netwerkborrel. Beschikbaar
Wanneer: 23-04-2019, 18-06-2019, 8-10-2019 en 10-12-2019
Locatie: SRA in Nieuwegein / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR30794

Programma

IT Managementkring 2019 – Jaarprogramma 

Dinsdag 23 april 2019

Thema: Cybersecurity

In september 2018 heeft de NBA een zogenoemde Health Check Cybersecurity gepubliceerd, welke is ontwikkeld op verzoek van de Cybersecurity Raad. Vraag is hoe je deze redelijk globale, conceptueel ingestoken vragenlijst kunt inzetten in de praktijk van het eigen kantoor, dan wel in de advisering aan klanten. SRA presenteert de resultaten van een onderzoek onder SRA-kantoren naar de bekendheid met en het praktisch gebruik van de Health Check.

Cybersecurityexpert Northwave schetst vervolgens nog eens de risico’s die we tegenwoordig lopen in de cloud en helpt naar aanleiding van vragen en opmerkingen van kantoren over de toepasbaarheid van de Health Check de vertaalslag te maken van theorie (wat weet je ervan?) naar praktijk (hoe voer je het gesprek hierover met je klant c.q. kun je zinvolle adviezen geven?).

Sprekers:

  • Northwave
  • Menno Kooreman  

Dinsdag 18 juni 2019

Thema: Informatiebeveiliging in het MKB-accountantskantoor

Tijdens de tweede bijeenkomst van de IT-managementkring 2019 beschouwen we informatiebeveiliging in een ruimer kader. De risico’s die we allemaal lopen hebben zeker niet uitsluitend betrekking op cyber security. Centrale vraag is: hoe is het gesteld met de informatiebeveiliging op het SRA-kantoor? Op welk volwassenheidsniveau bevinden we ons? Ad-hoc of is er inmiddels sprake van formele beleidskaders, wellicht zelfs met een cyclisch karakter? We kijken naar wat experts op het gebied van informatiebeveiliging hierover te melden hebben en schetsen een mogelijk kader voor een beter beleid. Tevens staan we stil bij de huidige stand van zaken rondom AVG; hadden we alles op tijd op orde en zijn we nog steeds ‘in control’ qua privacybescherming, of ligt er inmiddels alweer het nodige stof op dit dossier? Natuurlijk geven we volop ruimte voor het delen van ervaringen op dit terrein? Hoe kunnen we elkaar helpen om verder te komen?

Spreker:

  • Tony van Oorschot 

Dinsdag 8 oktober 2019

Thema: IT-ontwikkelingen in de accountancy-markt

De IT-markt is en blijft volop in beweging. Dat heeft te maken met technologische ontwikkelingen of nieuwe regelgeving. Maar ook de markt zelf vertoont veel dynamiek in termen van fusies en overnames, dan wel het opkomen van nieuwe spelers. Eens in de zoveel tijd neemt SRA de ontwikkelingen op de hand en bespreekt ze met de leden van de IT-managementkring. Wat betekenen ze voor u als organisatie en wat staat u te doen om de veranderingen het hoofd te bieden. Wij maken hierbij gebruik van de kennis en ervaring van mensen die opereren op het grensvlak van IT en accountancy. Welke ontwikkelingen precies aan de orde komen is nog niet helemaal bekend, aangezien we juist in deze bijeenkomst willen inspelen op de actualiteit van dat moment.

Sprekers:

  • Fou-Khan Tsang (Alfa Accountants & Adviseurs, Voorzitter SRA-commissie ICT)
  • Sigurd Felix (CROP Accountants, Lid SRA-commissie ICT)
  • Tony van Oorschot (SRA)
  • Menno Kooreman (SRA)  

Dinsdag 10 december 2019

IT-inspiratiesessie - "Digitaal innoveren, hoe doe je dat eigenlijk?"

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-managementkring zijn dat: IT-auditkring, de IT-kring kleine kantoren en de IT-security & privacykring).

Keynote sprekerMichiel Steltman van Digitale Infrastructuur Nederland.

Cloud, AI, de blockchain, het IOT, 5G: nieuwe digitale technologieën verschijnen en verdwijnen in hoog tempo van de top-3 lijst. En beloven gouden bergen voor bedrijven die er mee aan de gang gaan. Maar hoe ga je als bedrijf met al die veranderingen en technologie om? Hoe onderscheid je voorbijgaande hypes van echte bedreigingen of kansen? En wat moet je als bedrijf doen om op tijd digitaal te innoveren, om niet de boot te missen als een ingrijpende verandering zich toch aandient in jouw markt? In de SRA Inspiratiebijeenkomst 2019 wijst Michiel Steltman de weg in het complexe speelveld van digitale innovatie.

Michiel Steltman is Directeur van de stichting DINL, de koepelorganisatie van de Nederlandse Digitale infrastructuur sector die wordt aangeduid als digitale, derde mainport.  Als spreekbuis van de sector brengt hij relevante thema's onder de aandacht van overheid, politiek en publiek.  Steltman is een “digital native” met meer dan 30 jaar internationale ervaring in de IT en online industrie, van technische naar executive posities. Naast zijn werk voor DINL is hij lid van het forum standaardisatie, IT en innovatie adviseur en veelgevraagd spreker

Locatie en tijden: De bijeenkomsten van de IT-managementkring vinden plaats van 16:00 – 19:00 uur en vinden plaats bij SRA te Nieuwegein. Voor een broodje e.d. wordt gezorgd. N.B. De bijeenkomst van 10 december vindt plaats op een externe locatie en duurt van 15:00 – 17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Permanente educatie Aan deelname aan de IT-managementkring zijn 3 PE-punten (RA/AA) per volledig gevolgde bijeenkomst verbonden, met uitzondering van de sessie van 10 december, waarvoor 2 PE-punten (RA/AA) worden toegekend.

Docent(en)

Sigurd Felix

Sigurd Felix

Sigurd Felix is Hoofd Automatisering bij Crop Accountants.

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot is Informatiemanager bij SRA.

Fou-Khan Tsang

Fou-Khan Tsang RA

Fou-Khan Tsang RA  is bestuursvoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs en voorzitter van de SRA-Commissie Automatisering.

Michiel Steltman

Michiel Steltman

Michiel Steltman is directeur bij Digitale Infrastructuur Nederland

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren