Thuis in uw branche

Jaarrekeningcongres 2019

Actuele thema's in de mkb-jaarrekeningpraktijk

Ook in 2019 moet uw verslaggevingskennis op peil zijn! Wat wijzigt er dit jaar en welke thema’s vergen dit boekjaar extra aandacht?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 425,00
Prijs niet-leden: € 595,00
Groepsgrootte: 150
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder
Resultaat:

U verwerkt actuele ontwikkelingen in de jaarrekening 2018. U signaleert specifieke en actuele risico’s vanuit de jaarrekening en adviseert uw klant daarover.

Uw voorzitter

Gert-Jan Jordaan

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Alle docenten

Inhoud

Ook in 2019 moet uw verslaggevingskennis op peil zijn! Wat wijzigt er dit jaar en welke thema’s vergen dit boekjaar extra aandacht?

Welke aandachtspunten heeft u voor de jaarrekening 2018? Wat is de invloed van de wijzigingen van RJ 270 rond opbrengstverantwoording op de jaarverslaggeving waar u nu al rekening mee kunt houden? En met welke (nieuwe) regelgeving houdt u rekening bij Cryptocurrencies in de jaarrekening van een mkb-klant.

Wat kunt u leren van de veel voorkomende verslaggevingsfouten die in de Accountantskamer behandeld worden? En wat is de toekomst van leasing in verslaggevingsland? Kortom: in één dag op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Externe Verslaggeving!

  • Actualiteiten en ontwikkelingen RJ/RJK
  • RJ 270 (opbrengstverantwoording) gaat op de schop: wat staat u te wachten?
  • Aandachtspunten verslaggeving volgens de Accountantskamer
  • Nieuwe regelgeving rond Leasing: IFRS 16 en gevolgen voor Dutch GAAP
  • Cryptocurrencies in de mkb-jaarrekening: komt vaker voor dan u denkt!

Programma

Programma

13:30 uur Inloop

14:00 uur Opening door de dagvoorzitter
 
           •   Introductie programma en onderwerpen 
 
            Drs. Gert-Jan Jordaan RA

14:15 uur Actualiteitenoverzicht RJ/RJK
          • Overzicht wijzigingen RJ/RJK
          • Wat kunt u verwachten in 2019?
          • Vragen? 
 
          Corné Kimenai RA

15:30 uur Pauze

15:45 uur Nieuwe regels rond Opbrengstverantwoording in de jaarrekening
          •  RJ 270 gaat op de schop, wat kunt u verwachten?
          • Belangrijkste aandachtspunten
          • RJ-Uiting 2018-6 vs. IFRS 15
          • Vragen?  
 
          Drs. Gert-Jan Jordaan RA

16:45 uur ‘Verslaggevingsfouten’ bij de Accountantskamer
          • Verslaggevingszaken bij de Accountantskamer
          • Praktijkcases van mkb-issues rond verslaggeving
          • Vragen?
 
          Prof. dr. Henk Langendijk

17:45 uur Diner 

18:45 uur  Nieuwe verslaggevingsregels Leasing
          • Mogelijkheden, valkuilen en aandachtspunten Leasing
          • IFRS 16 en gevolgen voor Dutch GAAP
          • Welke gevolgen heeft de nieuwe regelgeving voor de balans?
          • Vragen? 
 
          dr. Bart Kamp RA

19:45 uur Uitdaging in het mkb: Cryptocurrencies in de jaarrekening
          • Nieuwe RJ-Uiting 2018-7: 'Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening'
          • Aandachtspunten vastlegging cryptocurrencies in de jaarrekening
          • Vragen?
 
          Prof. dr. Henk Langendijk

20:15 uur Afsluiting
          • Afsluitende samenvatting
 
          Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Docent(en)

Corné Kimenai RA

Corné Kimenai RA is senior manager bij Deloitte, lid van de Commissie Jaarverslaggeving van de NBA en als docent verbonden aan de Nyenrode Business University en de Tilburg University.

Gert-Jan Jordaan

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Henk Langendijk

Prof. dr. Henk Langendijk

Prof. dr. Henk Langendijk is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business University.

Dr. Bart Kamp RA

Dr. Bart Kamp RA is lid van de vaktechnische staf van de RJ, verbonden aan het Bureau Vaktechniek van BDO en aan Tilburg University.


SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren