Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Juridische kring SRA/NEVOA 2018-2019

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 642,00
Prijs niet-leden: € 770,00
Groepsgrootte: 30
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Algemeen 10
NEVOA 8
Bestemd voor: Bedrijfsjuridisch adviseur

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben. Er is ook gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden gehouden in samenwerking met NEVOA (de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs), starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

• U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
• U verdient 8 (NEVOA), 12 (RA-AA) of 10 (RB) PE-punten per jaar;
• U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof.

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor SRA-leden en NEVOA-leden voor het seizoen 2018-2019 (voor vier bijeenkomsten)    € 642 oftewel € 160 per bijeenkomst. Indien u geen NEVOA-lid bent of uw kantoor geen SRA-lid is, betaalt u € 770 oftewel € 192 per bijeenkomst. Er zijn Juridische kringen in Houten (Hotel Houten), Zwolle (Mercure), Eindhoven (Novotel) en Rotterdam (Novotel Brainpark).

Het jaarprogramma 2018-2019 is:   

Actualiteiten Contractenrecht (oktober 2018)
Actualiteiten Sociale zekerheid (november 2018)
Actualiteiten Ondernemingsrecht (januari/februari 2019)
Actualiteiten Arbeidsrecht (april 2019)

 

U bent van de laatste vaktechnische actualiteiten op de hoogte zodat u uw cliënten nog beter bedrijfsjuridisch kan adviseren.

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 8-10-2018, 20-11-2018, 04-02-2019 en 15-04-2019
Locatie: Novotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR15226

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 9-10-2018, 26-11-2018, 11-02-2019 en 17-04-2019
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR15227

ROTTERDAM

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 1-10-2018, 22-11-2018, 06-02-2019 en 10-04-2019
Locatie: Novotel Rotterdam Brainpark in Rotterdam / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR15228

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 11-10-2018, 28-11-2018, 31-01-2019 en 11-04-2019
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR15229

Programma

Actualiteiten Contractenrecht (oktober 2018)

De klassieke onderwerpen - uitleg, toepasselijkheid en inhoud van algemene voorwaarden - blijven actueel. Opvallend is dat met name de consumentenbescherming en de zorgplichten in de financiële dienstverlening zich steeds verder ontwikkelen. Daarnaast roert ook de wetgever zich met een wetsvoorstel op het gebied van franchising. Deze ontwikkelingen en tal van andere actualiteiten passeren de revue tijdens deze kringbijeenkomst.
Gastspreker: mr. drs. J. (Jan) H.M. Spanjaard, Lagrow Advocaten

Actualiteiten Sociale zekerheid (november 2018)

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een aantal praktische handvatten voor de praktijk rondom de Wet arbeidsmarkt in balans (afschaffing sectorfondsen, hoogte premie voortaan afhankelijk van de aard van het contract). Verder komen de voorstellen uit het regeerakkoord en/of nieuwe wetgeving aan de orde. Tevens de stand van zaken van de omvorming loonkostensubsidie tot loondispensatie en de Wet tegemoetkomingen loondomein (jeugd lage-inkomensvoordeel, lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordeel) en uiteraard actuele jurisprudentie sociale zekerheid (o.a. m.b.t. de no-riskpolis).
Gastspreker: mr. M. (Monique) van de Graaf, Van de Graaf Juridisch Advies

Actualiteiten Ondernemingsrecht (januari/februari 2019)

Aan de orde komen de belangrijkste actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van het ondernemingsrecht die relevant zijn voor de ondernemingsrechtelijke praktijk, waaronder die van fusies en overnames. De inleider zal de materie behandelen vanuit de positie van de MKB-adviseur, en doet dit op interactieve wijze. Er is geen vakgebied dynamischer dan het ondernemingsrecht, terwijl dit rechtsgebied min of meer centraal staat in de fiscale adviespraktijk.
Gastspreker: prof. mr. dr. C. (Kid) A. Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, Partner BakerTillyBerk

Actualiteiten Arbeidsrecht (april 2019)

De recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht worden besproken. Tevens komen de recente  jurisprudentie en wetsinitiatieven aan de orde. Denk hierbij aan ontwikkeling op het gebied van beëindiging met wederzijds goedvinden, ontslagrecht, de hoogte van de ontslagvergoeding en flexibele arbeidsrelaties.
Gastsprekers: prof. mr. dr. Z. (Zef) J.H. Even of mr. B. (Barbara) Filippo, beiden advocaat bij Advocatenkantoor SteensmaEven

 

Docent(en)

Jan Spanjaard

mr. drs. Jan Spanjaard

Jan Spanjaard is advocaat bij La Gro Advocaten.

Monique van de Graaf

mr. Monique van de Graaf

Monique van de Graaf is arbeidsjurist/sociaal-zekerheidsspecialist en eigenaar van Van de Graaf juridisch advies.

Kid Schwarz

prof. mr. dr. Kid Schwarz

Prof. dr. Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en partner bij Baker Tilly Berk.

 

Zef Even

prof. mr. dr. Zef Even

Zef Even is advocaat bij Advocatenkantoor SteensmaEven.

Barbara Filippo

mr. Barbara Filippo

Barbara Filippo is advocaat bij Advocatenkantoor SteensmaEven.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren