Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Implementatie 'In het Publiek Belang' 2017-2018

SRA organiseert op vier locaties kringen Implementatie ‘In het Publiek Belang’.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen worden onderdelen uit het rapport behandeld en wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 633,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Resultaat:

U krijgt beter inzicht in het toepassen van de modules met bijbehorende maatregelen uit het NBA-rapport ‘In het Publiek Belang: het kan echt beter!’

Bekijk onderstaand het schema kwaliteitsgerichte maatregelen op pagina 27:

NBA rapport niet-oob-accountantsorganisaties

Sabrina de Leest

Sabrina de Leest

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

sdeleest@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties kringen Implementatie ‘In het Publiek Belang’. In het kader van het NBA-rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ organiseert SRA een aantal regionale kringbijeenkomsten gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-Kantoren verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de maatregelen.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen worden onderdelen uit het rapport behandeld en wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de eventuele gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s en de implementatie van de maatregelen. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de werkgroep ‘Niet-OOB-Accountantsorganisaties’, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

  • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten en krijgt nog beter inzicht in de maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang: Het kan echt beter!’;
  • U verdient 12 (RA-AA) PE-punten;
  • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
  • U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt).

Deelname aan deze vier bijeenkomsten kost € 633,- oftewel € 158,- per bijeenkomst. Wilt u met twee personen deelnemen dan betaalt u € 946,-. Er zijn kringen in Eindhoven, Houten, Nootdorp en Zwolle. Het gaat om vier kwartaalbijeenkomsten.

Het programma voor 2017-2018 is:

  • Best practices
  • Kwaliteitsindicatoren en beheersing
  • Cultuur en verandermanagement
  • Reputatie, Vertrouwen en de accountant

Bestuurders en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de maatregelen uit het NBA-rapport ‘In het Publiek Belang: het kan echt beter!’

Programma

Best practices (oktober, november 2017)

Aan de hand van de presentatie van Marco van der Vegte (bestuurslid Deloitte) over de ervaringen bij Deloitte zal met de deelnemers gediscussieerd worden over de belangrijkste aandachtspunten bij de implementatie van de maatregelen.
Gastspreker: Marco van der Vegte, audit partner bij Deloitte.

Kwaliteitsindicatoren en beheersing (januari 2018)

Accountantsorganisaties moeten een set van kwaliteitsindicatoren opstellen met daarbij de norm of doelstelling en over de resultaten en de eventueel noodzakelijke acties rapporteren. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? En wat zijn de aandachtspunten van de AFM voor 2018?
Gastspreker: Prof. dr. Barbara Majoor RA (of collega). Zij ziet namens de AFM toe op verbeterplannen in de accountantssector en is hoogleraar Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit.

Cultuur en verandermanagement (april 2018)

Binnen ‘In publiek belang’ spelen cultuurveranderingen een belangrijke rol. Maar belangrijk is eerst goed te bepalen wat we precies willen veranderen. En hoe bevorder je de gedragsverandering van binnenuit? Wat zijn de rollen van het bestuur resp. de medewerkers? En wat kan het bestuur daarbij faciliteren?
Gastspreker: Eva van der Fluit, zij is gespecialiseerd in het begeleiden van professionals bij organisatieverandering of professionalisering. Zij geeft lezingen voor accountants over succesvolle cultuurverandering, doet oorzakenanalyses van goede kwaliteit en treedt op als extern assessor.

Reputatie, Vertrouwen en de Accountant (juni 2018)

Aan de hand van de laatste ontwikkelingen rond ‘In publiek belang’ en de wensen van de deelnemers wordt de agenda voor deze bijeenkomst in het voorjaar van 2018 vastgesteld.
Gastspreker: Jeroen van Seeters, Hill+Knowlton Strategies en tevens lid van de Stuurgroep Publiek Belang.

Docent(en)

Marco van der Vegte

Marco van der Vegte

Marco van der Vegte is audit partner bij Deloitte.

Prof. dr. Barbara Majoor RA

Prof. dr. Barbara Majoor RA ziet namens de AFM toe op verbeterplannen in de accountantssector en is hoogleraar Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit.

Eva van der Fluit

Eva van der Fluit

Eva van der Fluit is gespecialiseerd in het begeleiden van professionals bij organisatieverandering of professionalisering. Zij geeft lezingen voor accountants over succesvolle cultuurverandering, doet oorzakenanalyses van goede kwaliteit en optreedt als extern assessor.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren