Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Implementatie 'In het Publiek Belang' 2018-2019'

SRA organiseert op drie locaties kringen Implementatie ‘In het Publiek Belang’.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen worden onderdelen uit het rapport behandeld en wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Op dit moment wordt het programma voor het komende seizoen 2019-2020 samengesteld.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 642,00
Prijs niet-leden: € 642,00
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Resultaat:

U krijgt beter inzicht in het toepassen van de modules met bijbehorende maatregelen uit het NBA-rapport ‘In het Publiek Belang: het kan echt beter!’

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op drie locaties kringen Implementatie ‘In het Publiek Belang’. In het kader van het NBA-rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ organiseert SRA een aantal regionale kringbijeenkomsten gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-Kantoren verantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.
Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema’s die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-OOB-accountantsorganisaties.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s en de implementatie van de maatregelen. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen.
De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de werkgroep ‘Niet-OOB-Accountantsorganisaties’, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:
• U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten en krijgt nog beter inzicht in de maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang: Het kan echt beter!’;
• U verdient 12 (RA-AA) PE-punten;
• U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
• U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt).

Deelname aan deze vier bijeenkomsten kost € 642,- oftewel € 160,- per bijeenkomst. Wilt u met twee personen deelnemen dan betaalt u € 964,-. Er zijn kringen in Houten, Nootdorp en Zwolle. Het gaat om vier kwartaalbijeenkomsten.

Het programma 2018-2019 luidt als volgt:

  • Hoe rootcause analysis toepassen? (november 2018) 
  • Kwaliteitsbeheersingsysteem voor beleidsbepalers  (januari 2019)
  • Communicatie & de rol van accountant  (april 2019)
  • Best practices/ actualiteiten Publiek Belang in de praktijk (juni 2019)

 

De kringbijeenkomsten zijn vooral gericht op bestuurders en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de maatregelen uit het NBA-rapport ‘In het Publiek Belang: het kan echt beter!’

Locatie & Datum

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 12-11-2018, 22-01-2019, 17-04-2019 en 24-06-2019
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR30311

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 14-11-2018, 28-01-2019, 08-04-2019 en 19-06-2019
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR30310

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 19-11-2018, 23-01-2019, 18-04-2019 en 13-06-2019
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR30312

Programma

Hoe rootcause analysis toepassen? (november 2018)

De AFM vraagt sinds enige tijd om een root cause analysis (RCA) bij realiteitsproblemen en incidenten. Dat klinkt goed, maar wat doe je ermee? En vooral: hoe dan? Past een RCA ook nog bij de Systematische IntegriteitsRisico Analyse (SIRA)? En helpt een RCA boetes te voorkomen, zoals BTB recent opliep? Aan bod komen de ervaringen en geleerde lessen, én de discussie over toepassing en ontwikkeling van de RCA binnen het kantoor. Defensief (boetes) en offensief (concurrentievoordeel)!
Gastspreker: Arnout van Kempen CISA, als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Kwaliteitsbeheersingsysteem voor beleidsbepalers (januari 2019)

Accountantsorganisaties hanteren een kwaliteitsbeleid voor de uitvoering van hun werkzaamheden en baseren daarop hun aanpak, processen, hulpmiddelen en maatregelen. Dit zijn elementen van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, dat aan gebruikers van accountantsproducten een gerechtvaardigd vertrouwen moet bieden. Een eenduidige, harde normering en definiëring van kwaliteit ontbreken echter vaak. Hoe operationaliseert de beleidsbepaler in die situatie de kwaliteitsprincipes zoals dit voorjaar door de NBA is benoemd in het white paper ‘waar het om gaat’? Die vraag staat centraal in deze kringbijeenkomst, waar dilemma’s, knelpunten en best practices met elkaar worden gedeeld.
Gastspreker: Pieter Mansvelder RA, partner bij Kriton en verbonden aan SRA-Vaktechnisch bureau

Communicatie & de rol van accountant (april 2019)

In de kringbijeenkomst van juni jl. deed Jeroen van Seeters een beroep op de aanwezige accountants om zelf actief met de eigen binnen- en buitenwereld te communiceren. Alle gezamenlijke indrukken tezamen, vormen immers het beeld over ‘De Accountant’. In deze kring komt de vervolgvraag aan de orde: 'Hoe dan zelf actiever te communiceren'. Met klanten. Met stakeholders. Met media. Als u goed nieuws heeft te melden, maar ook als u minder positief nieuws te vertellen heeft of weerstand tegenkomt. Praktische suggesties en concreet aan de slag met Communicatie en Reputatie.
Gastspreker: Jeroen van Seeters, strategisch communicatie professional bij Eenstrateeg en tevens lid van de Stuurgroep Publiek Belang.

Best practices/ actualiteiten Publiek Belang in de praktijk (juni 2019)

Aan de hand van presentatie(s) van collega(’s) over hoe men de implementatie en de opvolging van de maatregelen invult, waar men de prioriteiten legt en welke problemen men in de praktijk ondervindt, vindt discussie plaats. Het gaat hier vooral om de vraag: doe je de goede dingen om de auditkwaliteit te verbeteren en te beheersen, doe je deze juiste dingen goed én wat is de impact?
Gastspreker: drs. Ron van Deun, partner WVDB adviseurs en accountants en docent/kerngroep lid Financial Auditing Nyenrode Business Universiteit. 

Docent(en)

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton en verbonden aan het SRA-Vaktechnisch bureau.

Jeroen van Seeters

Jeroen van Seeters

Jeroen van Seeters is strateeg en reputatiemanager bij EEN STRATEEG B.V.

Drs. Ron van Deun RA

drs. Ron van Deun is partner bij WVDB adviseurs en accountants en docent/kerngroep lid Financial Auditing bij Nyenrode Business.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren