Thuis in uw branche
Fiscale kring 2019Bekijk alle kringen

Kring Kwaliteit en HT 2018

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 633,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Fiscaal 10
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U bent nog beter in staat de kwaliteit van uw Fiscale praktijk te optimaliseren.

Sabrina de Leest

Sabrina de Leest

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

sdeleest@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een hier mee samenhangend onderwerp. Ook aanverwante thema’s zoals de fiscale review, toezicht door de fiscus en/of Horizontaal Toezicht zullen regelmatig aan de orde komen. Er is gelegenheid om met de gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Periodiek worden (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst uitgenodigd om de wederzijdse ervaringen in de praktijk te bespreken. Voor een maximaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vraagstukken uit de (eigen) praktijk inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de SRA-Fiscale Commissie, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:
• U krijgt input hoe u de kwaliteit van uw fiscale praktijk verder kunt verbeteren;
• U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
• U verdient 3 (RA/AA) of 2,5 (RB) PE-punten per bezochte bijeenkomst;
• U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof.

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2018 € 633,- oftewel € 158,- per bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in Houten en Eindhoven, beiden bij Van der Valk. Bij voldoende belangstelling zal ook in andere regio’s een dergelijke kring worden gestart.

Het programma voor 2018:

  • Optimaliseren van de kwaliteit van de Fiscale praktijk: Deugdelijkheid en normen (maart 2018)
  • De impact van de nieuwe privacyregels op de fiscale praktijk (mei 2018)
  • Interactieve sessie met de Belastingdienst (september 2018)
  • De ethische regels en de beroepsregels van de fiscalist (november 2018)

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 19-03-2018, 30-05-2018, 06-09-2018 en 14-11-2018
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR14654

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 26-03-2018, 23-05-2018, 18-10-2018 en 08-11-2018
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR14655

Programma

Optimaliseren van de kwaliteit van de Fiscale praktijk: Deugdelijkheid en normen (maart)

Een definitie van kwaliteit is “de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet.” Maar wat is “goed” in deze definitie? “Goed” omdat je aan de (kwaliteits)normen hebt voldaan (denk aan het SRA-handboek) of “goed” omdat je aan de klantverwachting hebt voldaan? In deze kringbijeenkomst staan we stil bij de invloed van de regelzucht op het begrip “kwaliteit”. We staan stil bij het belang van waarden (waaronder “klantbelang”) in deze discussie. Hoe gaat u daar mee om in uw dagelijkse praktijk? Bent u zich bewust van de balans (en risico’s!) tussen waarden en structuur en hoe gaat u daar mee om?
Gastspreker: J.M.J. (John) Piepers RA, KraBé Academy

De impact van de nieuwe privacyregels op de fiscale praktijk (mei)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt op 25 mei 2018 in werking. Zorg dat uzelf én uw klant tijdig voorbereid zijn op de nieuwe privacy risico’s! Als fiscalist werkt u dagelijks met privacygevoelige data zoals bijvoorbeeld de aangifte IB of OB. Maar bent u zich al bewust van de nieuwe privacyregels en risico’s die hiermee gepaard gaan? Welke klanten behoren tot de zogenaamde risicogroepen? Wanneer wordt u gezien als verwerker en wanneer als verantwoordelijke? Welke maatregelen moet het kantoor/uw afdeling aantoonbaar nemen en wanneer moet u zelf in actie komen? Ook bespreken we met u wat u moet doen bij een datalek. Voorkom boetes, aansprakelijkheden en imagoschade en leer alles over de privacyregels voor de fiscale (advies)praktijk!
Gastspreker: Paul Korremans, partner Comfort-IA

Interactieve sessie met de Belastingdienst (september)

Uitwisseling van ervaringen tussen vertegenwoordigers van de Belastingdienst en de kringleden zoals de uitkomsten steekproefposten en de gesprekken hierover en (andere) ervaringen uit de 6 fasen van het metatoezicht.
Gastspreker(s): diverse vertegenwoordigers Belastingdienst en SRA

De ethische regels en de beroepsregels van de fiscalist (november)

Welke regels gelden voor een fiscalist? Naast de kwaliteitsregels van een kantoor (veelal gebaseerd op de regels voor ene accountantskantoor/organisatie) zijn er de beroepsregels van RB en NOB. Hoe verhouden die zich tot elkaar en waar moet men als fiscalist op letten. Hoe werken de beroepsregels naar binnen en naar buiten de eigen organisatie.
Gastspreker: mr. Sylvester Schenk RB, directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs (RB)

 

Docent(en)

John Piepers

John Piepers

John Piepers is verbonden aan de Tax Assurance Academy van de Nyenrode Business Universiteit.

Paul Korremans

Paul Korremans MM

Paul Korremans MM is partner en privacy expert bij Comfort-IA.  

Mr. Sylvester Schenk RB

Mr. Sylvester Schenk RB is directeur wetenschappelijk bureau van Flynth adviseurs en accountants.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren