Thuis in uw branche

Leadership Essentials Program

Vergroot de prestaties van uw kantoor

Een nieuw programma voor vennoten die hun huidige aansturing willen toetsen en een sprong willen maken in de ontwikkeling van hun organisatie!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 3950,00
Prijs niet-leden: € 4750,00
Groepsgrootte: 12
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 29
RB Algemeen 29
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U weet hoe u als leidinggevende kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie. U bent aan de slag met het toekomstbestendig maken van uw kantoor. Tot slot kunt u effectiever inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en vernieuwingen in uw organisatie doorvoeren.

Uw contactpersoon

Hidayet Bahadin

Hidayet Bahadin

Hidayet Bahadin is trainer en coach bij SRA en DISC-gecertificeerd.

Alle docenten

Inhoud

Een nieuw programma voor vennoten die hun huidige aansturing willen toetsen en een sprong willen maken in de ontwikkeling van hun organisatie!

U geeft samen met uw medevennoten leiding aan uw organisatie. De huidige tijd van turbulente marktomstandigheden, toenemende regeldruk en snelle veranderingen in het accountantsberoep zorgen ervoor dat u alert moet zijn en keuzes moet maken. U staat als vennoot voor de uitdaging om uw organisatie te leiden naar een volgende ontwikkelingsfase. Maar hoe pakt u dit aan en welke strategie past hierbij?

Het Leadership Essentials Program bestaat uit korte masterclasses voor vennoten- en directieleden, gericht op organisatieontwikkeling, verandering en leiderschap. Het programma sluit niet alleen aan op waar uw organisatie nu staat, maar vooral waar u met uw organisatie naartoe wilt. Heeft u de ambitie om de prestaties van uw kantoor te vergroten? Dan is dit traject iets voor u!

 • Ontwikkelfases accountantskantoren en bijpassende strategieën
 • Toekomstbestendig blijven als kantoor: veranderende klantbehoeften en verdienmodellen
 • Organisatie aansturen en omgaan met meerdere kapiteins op één schip
 • Directieteam effectief inrichten: functies, taken en rollen verdelen o.b.v. ambities en kwaliteiten.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap: het binden en boeien van talenten
 • Leiding geven aan vernieuwing en wendbaar organiseren
 • Adaptief leiderschap

 

Werkwijze

 • Intakegesprek om aan te sluiten bij persoonlijke leerbehoeften
 • Een tweedaagse module en twee ééndaagse modules in een periode van een half jaar
 • Coachgesprek met de trainer na de eerste module
 • Twee intervisiebijeenkomsten: met vakgenoten praktijkcases bespreken en elkaar adviseren

 

Intervisie
Intervisie is een werkvorm waarin de deelnemers met elkaar in een veilige omgeving systematisch werken aan verbetering van de eigen beroepsuitoefening. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreken de deelnemers dilemma’s uit hun eigen werkomgeving. Om optimaal van elkaar te leren bestaan de intervisiegroepen uit maximaal 6 deelnemers.

Programma

Module 1 Leidinggeven aan uw organisatie (Dag 1 en 2)
Accountantskantoren bevinden zich in verschillende ontwikkelingsfasen. De fase waarin een kantoor zich bevindt heeft mede invloed op het functioneren ervan. Met een gepaste strategie kunt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kantoor.

 • Toekomstbestendig blijven als kantoor: veranderende klantbehoeften en verdienmodellen
 • In welke ontwikkelfase bevindt uw organisatie en welke strategie hoort hierbij?
 • Welke (directie)structuur past bij uw kantoor? Organisatie met partnermodel of matrixorganisatie?
 • Performance van directieteam vergroten: taken en rollen verdelen o.b.v. ambities en kwaliteiten
 • Uw rol als leidinggevende: vennoot als meewerkend voorman, strateeg of peoplemanager?
 • Een visie organisatie breed communiceren en het realiseren van organisatiedoelstellingen
 • Welke waarden staan centraal in uw organisatie en hoe borgt u dit?
 • Creëren van een open en transparant fouten cultuur.

 

Module 2 Leidinggeven aan organisatievernieuwing (Dag 3)
Accountantskantoren hebben veelal te maken met nieuwe ontwikkelingen, of het nu gaat om een efficiencyslag of herstructurering. Vernieuwing is noodzakelijk voor de continuïteit van een kantoor, maar gaat gepaard met de nodige uitdagingen.

 • Aan welke organisatievernieuwing moet u leiding geven en hoe pakt u dit aan?
 • Hoe zet u dit op: waar start u en wie betrekt u hierbij?
 • Succesfactoren voor organisatievernieuwing
 • Hoe krijgt u uw medewerkers mee in nieuwe ontwikkelingen?
 • Hoe creëert u noodzaak en bereidheid om te vernieuwen?
 • Motivatie en betrokkenheid van medewerkers hoog houden
 • Ondernemend werknemerschap stimuleren

 

Module 3 U als leidinggevende: adaptief leiderschap  (Dag 4)
Succesvolle organisaties zijn organisaties die effectief weten in te spelen op veranderingen in de markt. Dit vereist flexibiliteit en het vermogen om wendbaar te organiseren. Wat betekent dit voor uw rol als leider en hoe geeft u invulling aan adaptief leiderschap?

 • Kenmerken van adaptieve leiders
 • Wat moet u doen en laten om wendbaar leiding te geven?
 • Omgaan met onverwachte ontwikkelingen binnen uw kantoor 
 • Invulling geven aan adaptief werken binnen uw accountantskantoor?
 • Wat betekent dit voor het samenwerken binnen uw kantoor?
 • Kunst van het loslaten en delen in verantwoordelijkheid

Tussen de modules door hebben deelnemers:

 • Een coachgesprek met de trainer
 • Intervisiebijeenkomst met andere deelnemers

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren