Thuis in uw branche

SRA Masterclass Strategie 2018

Omdat iedere bestuurder inspiratie zoekt!

De Strategische Masterclass biedt inspirerende bijeenkomsten met topsprekers voor bestuurders van SRA-kantoren. Kennisoverdracht, praktijkgerichtheid en veel ruimte voor onderlinge discussie zijn kernbegrippen van iedere sessie. De Masterclass wordt in beginsel aangeboden als cyclus van vier bijeenkomsten, maar er kan ook op een of meer individuele bijeenkomsten worden ingeschreven. De tariefstelling leest u op het inschrijfformulier.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 2500,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 16

Uw voorzitter

MennoKooreman

Menno Kooreman

Menno Kooreman is Manager Automatisering bij SRA.

Alle docenten

Programma

Donderdag 26 april 2018

Moreel leiderschap in vitale netwerken

Managers en bestuurders zijn verantwoordelijk voor de samenwerkingscultuur in hun organisaties. Maar hoe geef je daar vorm en inhoud aan in een tijd die gekenmerkt wordt door grote dynamiek en variëteit? Er wordt wel gesproken van het tijdperk van de vloeibare moderniteit. Het vraagt van mensen een hoge mate van flexibiliteit en veerkracht, alsmede het vermogen om netwerken op te bouwen en te onderhouden en zichzelf als competent te kunnen presenteren. Leiders hebben in hun organisaties te kampen met indringende tegenstellingen (paradoxen) en moeten daar mee leren omgaan. Het vraagt om een organiseerperspectief dat verder gaat dan slechts een economische opdracht. Prof. dr. André Wierdsma formuleert deze opdracht in termen van moreel leiderschap in vitale netwerken. Tijdens de masterclass houdt hij de deelnemers een spiegel voor om tot zelfreflectie te komen en inzichten te vergaren die je als leider én als mens completer maken.

Master: prof. dr. André Wierdsma, emeritus-hoogleraar Organiseren & Co-Creëren

Dinsdag 19 juni 2018

Klantbeleving met behulp van digitale technologie

Als je in het huidige tijdsgewricht twee dominante business trends zou moeten benoemen, kom je naar alle waarschijnlijkheid al snel uit op de sterk toegenomen focus op klantbeleving en op digitale transformatie. Het is zeer logisch om dan ook serieus na te denken over de wijze waarop deze twee trends elkaar zouden kunnen versterken. Anders gezegd: hoe kan digitale technologie een bijdrage leveren aan optimalisering van de customer journey? Dit reikt veel verder dan het sec implementeren van een klantenportaal. Mark de Groot gaat tijdens deze masterclass in op de noodzaak om digitaal te transformeren en behandelt aan de hand van een praktijkcasus een methodologie om deze transitie succesvol te doorlopen. Het komt er hierbij vooral op aan om als organisatie een intrinsiek vermogen tot veranderen te ontwikkelen, omdat de dynamiek van onze tijd dat nu eenmaal vereist.

Master: Mark de Groot, EMEA Marketing Director bij Oracle

Mark De Groot helpt organisaties op het vlak van Digitale Transformatie, Customer Experience Management en Dialogue Marketing. Hij is in staat deze uitdagingen terug te brengen tot concrete stappen om vandaag nog te beginnen met de transformatie. Hij verbindt begrippen als Artificial Intelligence, Big Data, CX, Internet of Things en Mobile en helpt organisaties te innoveren en te transformeren vanuit het perspectief van de klant. Naast EMEA Marketing Director bij Oracle is Mark ook gastdocent op de Nyenrode Business Universiteit.

Donderdag 20 september 2018

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers - Van lifetime employment naar lifetime employability

De toenemende aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers vindt zijn oorsprong in drie maatschappelijke trends: hogere pensioenleeftijd, technologische ontwikkelingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt. En in deze tijd van hoogconjunctuur komt daar nog het aspect van een extreem krappe arbeidsmarkt bij. Het belang om hier als werkgever mee om te gaan is dus groot, zowel financieel als strategisch.

De vraag hoe je je medewerkers kunt versterken in een zeer dynamische omgeving is een van de vraagstukken die tijdens de masterclass van Aukje Nauta aan de orde komt.

Master: Aukje Nauta, Partner bij Factor Vijf en bijzonder hoogleraar ‘Employability in werkrelaties’ aan de Universiteit Leiden

Aukje Nauta promoveerde in de organisatiepsychologie aan de Universiteit van Groningen in 1996.  Ze werkte als post-doc en universitair docent aan de Faculteit van Management en Organisatie van de Universiteit van Groningen van 1997-2002. Ze was senioronderzoeker en consultant bij TNO van 2002-2007. Van 2011 tot en met 2015 was zij bijzonder hoogleraar voor de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 2012-2016 was Nauta kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Sinds 2010 ondersteunt ze als partner en adviseur van 'Factor Vijf Organisatieontwikkeling' organisaties met actieonderzoek en advies over werkrelaties, inzetbaarheid en conflictmanagement.

Nauta publiceerde over verschillende onderwerpen in HRM en organisatiepsychologie, zoals prosociaal gedrag, conflict, onderhandelen en mediation in organisaties, sociale vergelijking, teamwork en duurzame inzetbaarheid.

Donderdag 22 november 2018

Data in perspectief - Strategische boost voor klant en kantoor

Het besef dat datagedrevenheid zich steeds meer ontwikkelt van technologie naar strategie dringt tot steeds meer organisaties door, zeker ook bij accountantskantoren.

Wilco Schellevis, directeur van Refine-IT, neemt u mee in de indrukwekkende ontwikkelingen die momenteel in duizelingwekkend tempo plaatsvinden. Hierbij put hij uit zijn ruime praktijkervaring bij een MKB-accountantskantoor.

Wilco verkent in eerste instantie de actuele bewegingen in de markt, waarbij recente voorbeelden uit de accountancy aan bod komen. Ook neemt hij ons mee in de nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van datatechnologie. Vervolgens werkt hij twee lijnen uit, die van het interne (wat doe ik zelf?) en het externe perspectief (hoe kan ik mijn klanten hierbij helpen?). Deze ontwikkelingslijnen worden besproken aan de hand van een volwassenheidsmodel dat u meteen ook kunt gebruiken als leidraad voor uw eigen dataplan. Tenslotte laat Wilco in alle openheid de ‘rocky road to success’ zien, waarbij het kantoor waarvoor hij zelf werkzaam is als praktisch voorbeeld dient. En dit alles in een sessie waarbij het delen van ervaringen tussen de deelnemers een voorname rol zal spelen.

Als u weer scherp wilt krijgen wat de rol en betekenis is van data op het gebied van o.m. advisory en procesoptimalisatie, mag u deze Masterclass niet missen!

Master: Wilco Schellevis, directeur Refine-IT

Wilco is directeur van Refine-IT. Deze organisatie helpt bedrijven meer te halen uit de data waarover zij kunnen beschikken, teneinde verbanden en trends beter te begrijpen. Als partner van SRA-kantoor Visser & Visser kent hij de accountantspraktijk van binnenuit en weet hij als geen ander met welke digitale uitdagingen kantoren te maken hebben. 

Iedere masterclass begint om 13:30 uur (inloop met lunch vanaf 13:00 uur) en eindigt om 18:30 uur. Aansluitend worden deelnemers en master(s) uitgenodigd voor een diner. De locaties worden nog bekend gemaakt.

 

Docent(en)

André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma

Prof. dr. André Wierdsma is emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren aan de Nyenrode Business University.

Mark de Groot

Mark de Groot

Mark De Groot is Digital Innovation Lead at METRO/MAKRO Cash and Carry . 

 

Aukje Nauta

Aukje Nauta

Aukje Nauta ondersteunt als partner en adviseur van 'Factor Vijf Organisatieontwikkeling' organisaties met actieonderzoek en advies over werkrelaties, inzetbaarheid en conflictmanagement.

Wilco Schellevis

Drs. Wilco Schellevis

Drs. Wilco Schellevis is directeur bij Refine-IT en partner bij Visser & Visser.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren