Thuis in uw branche

Zomer PE dag voor fiscalisten 2018

In één dag 11 PE-punten met een cursusprogramma op maat

Waar krijgt u als fiscalist veel vragen over en op welke thema’s wilt u uw kennis nog verdiepen? Met de PE-dag voor fiscalisten stelt u nu uw eigen cursusprogramma samen.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 795,00
Prijs niet-leden: € 965,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
RB Fiscaal 11
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Resultaat:

U beschikt over actuele kennis en kunt deze toepassen binnen uw fiscale adviespraktijk.

Uw docent

Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur bij BDO belastingadviseurs.

Alle docenten

Inhoud

Waar krijgt u als fiscalist veel vragen over en op welke thema’s wilt u uw kennis nog verdiepen? Met de PE-dag voor fiscalisten stelt u nu uw eigen cursusprogramma samen.

Veel landen hebben afgelopen jaar verrekenprijsregels ingevoerd of bestaande regels aangescherpt. In de praktijk betekent dit vaak uitgebreidere documentatieverplichtingen en forse boetes als u niet voldoet aan de voorschriften. Hoe gaat u om met een vragenbrief van de fiscus? Of laat u bijpraten over actualiteiten in het ondernemingsrecht. Welke recente jurisprudentie en (aanstaande) wetgeving hebben directe invloed op uw praktijk? In de middag kunt u kiezen uit de eigenwoning- of lucratiefbelangregeling. En tot slot: voor de zomer zal er meer duidelijkheid komen over aanstaande fiscale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid. Wat zijn de concrete consequenties voor uw adviespraktijk?

Wanneer u drie workshops volgt, behaalt u 11 PE-punten/uren in één dag.

 • Transfer pricing in het mkb
 • Capita selecta ondernemingsrecht
 • De eigenwoningregeling
 • Lucratiefbelangregeling
 • Fiscale actualiteiten

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Donderdag 5 juli 2018 van 08:30 uur tot 21:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOPE14944

Programma

08:30 U kunt kiezen uit 2 workshops:

Transfer pricing in het mkb (RB-fiscaal:4)

 • Gelieerdheid
 • Arm's length range
 • Documentatie drempels
 • Documentatie taal
 • Benchmarks (regio en frequentie)
 • Afspraken maken en omgaan met fiscale autoriteiten

Martin de Graaf

of

Capita selecta ondernemingsrecht (RB-fiscaal:4)

 • UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister
 • Personenvennootschappen
 • Het belang van de vennootschap: tegenstrijdig belang Dividenduitkeringen Aandelensoorten en certificering Statuten, aandeelhoudersovereenkomsten en het familiestatuut
 • Grensoverschrijdende herstructurering Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Governance Codes, one-tier board

Robert Franken

12:30 Lunch 

13:15 U kunt kiezen uit 2 workshops:

Eigenwoningregeling (RB-fiscaal:4)

 • De herziene eigenwoningregeling en het overgangsrecht
 • Besluit 30 januari 2018 (partnerschap en eigenwoningregeling)
 • Loslaten tijdklemmen bij spaarproducten
 • Casuïstiek ‘life events’ (samenwonen, trouwen, scheiden, overlijden)

Ruben Stam

of

Lucratiefbelangregeling (RB-fiscaal: 4)

 • In welke situaties van toepassing?
 • De wettelijke basis en ratio
 • Voorwaarden
 • Bepaling van het resultaat uit een LBR
 • Internationale aspecten
 • Overgangsrecht
 • Praktijkcases

Eric Vermeulen en René de Ruijsscher 

17:30 Diner 

18:15 uur Plenair onderdeel:

Fiscale actualiteiten (RB-fiscaal: 3)

 • Spoedmaatregelen FE Vpb
 • Nieuwe regelingen in Vpb en DB voor buitenlandse holdings van dga’s
 • Kabinetsmaatregelen: verhoging ab-tarief, beperking aftrek MKB-winstvrijstelling, beperking afschrijving vastgoed in bv en beperking verliesverrekeningstermijn
 • UBO-register en bijzondere rechtsvormen

Edwin Heithuis

21:00 Einde

Docent(en)

Martin de Graaf

Mr. Martin de Graaf

Mr. Martin de Graaf is werkzaam als Aanspreekpunt voor Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI), maakt deel uit van het APA/ATR-team bij de Belastingdienst Rotterdam en is docent aan de Vrije Universiteit.

Robert Franken

Mr. Robert Franken

Mr. Robert Franken is jurist bij Bureau Vaktechniek BDO.

mr. Ruben Stam

Mr. Ruben Stam is fiscaal jurist en gecertificeerd pensioenjurist (CPL). Hij is werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden Bank.

Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis

Prof. dr. mr. Edwin Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur bij BDO belastingadviseurs.

mr. Rene de Ruijsscher

Mr. René de Ruijsscher is Vaktechnisch adviseur Loonheffingen bij de Belastingdienst.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren