SRA Thuis in uw branche

Online Adviesplatform

Accountantskantoren profileren zich steeds meer als advieskantoor. Om u hierin te ondersteunen hebben wij de afgelopen jaren producten en diensten ontwikkeld voor uw adviespraktijk. In het Online Adviesplatform zijn het Prognosemodel, de Kredietaanvraag en de Ratingdiensten geïntegreerd.

Deze adviestools ondersteunen u in uw adviesfunctie en geven inzicht in hoe de ondernemer er financieel voor staat en welke effecten bereikt kunnen worden met veranderingsstrategieën. Zo kunt u uw klant bijstaan bij het oplossen van allerlei vraagstukken en het signaleren van kansen en bedreigingen. Daarnaast kunt u uw adviesomzet aanzienlijk verhogen.

Op basis van geïmporteerde jaarrekeningen kunt u een prognose opstellen, een kredietaanvraag maken en de rating opvragen. De kredietaanvraag is gebaseerd op een prognose die gemaakt is op basis van één of meer jaarrekeningen. Verder wordt zowel in de prognose als in de kredietaanvraag een indicatie gegeven van de rating. Kortom door slim hergebruik van data kunt u efficiënt werken!

Online Adviesplatform

Prognosemodel: eenvoudig prognoses maken

Met het webbased prognosemodel kunt u in een korte tijd een onderneming analyseren en voor diverse scenario’s een gedegen prognose opstellen. Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag: ‘wat zijn de financiële gevolgen van een investeringsbeslissing?’. De uitkomst vormt een goede basis om met de klant te brainstormen over toekomstscenario’s.

Nieuw! Kredietaanvraag: efficiënt een financieringsaanvraag opstellen

Om de kans op succes bij een kredietaanvraag te optimaliseren heeft SRA in samenwerking met een aantal bancaire deskundigen binnen SRA een format opgesteld voor de financieringsaanvraag. Dit format is gebaseerd op de informatiebehoefte van banken bij de kredietaanvraag op een wijze die ook begrijpelijk is voor de ondernemer. Immers het is de ondernemer die de bank moet overtuigen van zijn ondernemerschap waarbij de minimalisering van het risico van het niet kunnen betalen van rente en aflossing binnen de gestelde termijn voorop staat.

De kredietaanvraag bestaat enerzijds uit een kwalitatieve beschrijving van de onderneming en anderzijds uit de kwantitatieve onderbouwing van de kredietaanvraag.
Een kredietaanvraag wordt (bijna) altijd gebaseerd op een prognose daarom hebben wij de kredietaanvraag gebouwd in combinatie met het Prognosemodel. De kwantitatieve onderbouwing in de kredietaanvraag wordt daarbij automatisch opgehaald uit de prognose. U hoeft de kredietaanvraag dan alleen aan te vullen met de kwalitatieve gegevens.

Ratingdiensten: inzicht in de financiële positie van uw klant

Om dieper op de prestaties van een onderneming in te zoomen kunt u de SRA-Ratingdiensten gebruiken. Het SRA-Rating product is een uniek ratingsysteem, waarmee u een rating kunt opvragen, onderbouwen en verbeteren of in stand houden. Dit adviesproduct is uitermate geschikt voor het monitoren van een onderneming, maar ook specifiek bruikbaar bij financieringen, overnames en het onderbouwen van de continuïteitsvraag.

Informatiebijeenkomst

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Demonstratie op kantoor?
Wilt u meer weten over (één van) deze producten? Wij komen graag langs voor een demonstratie van de producten. Neem contact op SRA-Vaktechniek om een afspraak te plannen!

Contact

Amida Elmoudni
Productmanager
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren