Thuis in uw branche

SRA-Loopbaanmodel voor kleinere kantoren

Het SRA-Loopbaanmodel voor kleinere kantoren helpt u om een competente organisatie te realiseren die klaar is voor de toekomst.

Zijn uw medewerkers competent voor de toekomst?

Accountancy is mensenwerk. Uw vak vraagt kennis, vaardigheden maar ook gevoel voor de markt van vandaag en morgen. Uw medewerkers moeten deze ambitie waarmaken.

Elke medewerker zou zich daarom de volgende vragen moeten stellen:

  • Weet ik wat van mij verwacht wordt?
  • Doe ik wat van mij verwacht wordt?
  • Weet ik wat klanten van mij verwachten?
  • Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn vakgebied?

SRA-HRM adviseert u over deze vragen met een concreet en passend advies. Wij zetten daarbij in op structuur, doelgerichtheid en taakgerichtheid in uw personeelsbeleid. Daarnaast bieden we praktische handreikingen voor het beoordelen en belonen van uw medewerkers. Het SRA-Loopbaanmodel voor kleinere kantoren helpt u om een competente organisatie te realiseren die klaar is voor de toekomst.

Wat houdt het SRA-Loopbaanmodel in?

  • heldere functiebeschrijvingen waarmee duidelijk is wat ieders verantwoordelijkheden, taken en groeimogelijkheden zijn
  • competentieprofielen
  • beoordelingsformulieren
  • een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
  • een salarismodel met een advies voor marktconforme beloningen per functie
  • een self-screening van uw primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij bieden maatwerk

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Strategische doelstellingen en organisatiecultuur verschillen per kantoor. Daarom maken wij voor u een Loopbaanmodel op maat. 

Voor genoemde werkzaamheden rekenen wij € 125,- per uur. Het aantal uren dat wij nodig hebben zal afhankelijk zijn van uw kantoorgrootte. We gaan hierover graag met u in gesprek. 

Contact

   Linda van Dijk

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl 
T 030 656 60 60

Linda van Dijk
HR Adviseur
E lvandijk@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren