SRA Thuis in uw branche

SRA-Oplossingenboek

Direct toepasbaar binnen uw kantoor

Als gevolg van de gewijzigde Arbowet (per 1 januari 2007) hebben werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid gekregen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zij moeten met elkaar afspraken maken hoe ze willen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid formuleert. Deze afspraken worden vastgelegd in een arbocatalogus.

Omschrijving

In dit oplossingenboek vindt u voor onze branchespecifieke arbo-risico’s handige oplossingen, hulpmiddelen en interventiemogelijkheden die direct toepasbaar zijn binnen uw kantoor.

Prijs SRA-leden : € 245,00
Verschijning: per direct
Bestel nu
Om dit product te bestellen moet u ingelogd zijn   Registreer of Log in.

Inhoud

Naast de algemene informatie over Arbowet- en regelgeving, treft u de meest voorkomende risico’s aan bij SRA-kantoren. Per risico wordt vervolgens aangegeven:

  • een korte omschrijving van het risico
  • bij welk soort/type werk dit voor komt
  • een aantal mogelijke problemen rond dat onderwerp
  • een aantal mogelijke oplossingen voor die problemen
  • een type oplossing (gericht op mens, of techniek, of wijze van organisatie)
  • aandachtspunten bij implementeren van de oplossing (bv. benodigde opleiding)
  • leverancier(s) /preferred provider(s).

Daarnaast treft u in het boek beheersaspecten aan (o.a. arbo- en verzuimbeleid, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)en de borging ervan) en in de bijlage is een aantal bijbehorende documenten opgenomen in de vorm van arbo-dossiers. Het SRA-Oplossingenboek omvat 110 bladzijden op A4 formaat.

Voor meer informatie neem contact op met:

Theo Reuters
E
treuters@sra.nl
T 030 656 60 60

 

Prijs

€ 245 voor leden. Het oplossingenboek is niet beschikbaar voor niet-leden.

Prijzen zijn exclusief btw en (eventuele) verzendkosten. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing. 

Achtergrond

Achtergrond

Als gevolg van de gewijzigde Arbowet (per 1 januari 2007) hebben werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid gekregen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zij moeten met elkaar afspraken maken hoe ze willen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid formuleert. Deze afspraken worden vastgelegd in een arbocatalogus.

Wat moet?

Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling). Een arbocatalogus kan daarbij helpen. De arbocatalogus is een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke eisen. Slechts indien er (binnen de branche) sprake is van een werknemers- en een werkgeversvertegenwoordiging, kan er sprake zijn van een arbocatalogus. De arbocatalogus dient namelijk te worden goedgekeurd door deze partijen.

Oplossingenboek

Omdat er binnen onze branche geen werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging actief is, is het niet mogelijk een officiële arbocatalogus op te stellen. Een mogelijkheid is dan om een Oplossingenboek op te stellen dat in principe kan dienen als arbocatalogus. De arbocatalogus is feitelijk een oplossingenboek voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s die werknemers lopen tijdens hun werk, maar een oplossingenboek is pas een arbocatalogus als deze is goedgekeurd door de vakbonden en de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie heeft doorstaan.

SRA heeft er dan ook voor gekozen om samen met ArboNed het SRA-Oplossingenboek te ontwikkelen. In dit oplossingenboek vindt u voor onze branchespecifieke arbo-risico’s handige oplossingen, hulpmiddelen en interventiemogelijkheden die direct toepasbaar zijn binnen uw kantoor. Op deze wijze wordt een praktische stap gezet in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen uw kantoor en het voorkomen of verminderen van verzuim. Ook kunt u het gebruiken als een naslagwerk waar op basis van onderwerpen gezocht kan worden naar praktische oplossingen of maatregelen die kunnen helpen om het arbobeleid te optimaliseren binnen uw kantoor.

Vragen over dit product?

Theo Reuters

Theo Reuters

Hoofd HRM

Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren