Thuis in uw branche

Stichting Pensioen Advies Accountants en Belastingadviseurs (PAAB)

Door deel te nemen aan Stichting PAAB, een initiatief van Akkermans & Partners, kunt u zonder Wft-pensioenvergunning toch uw relaties optimaal 'servicen' over pensioenverzekeringen.

Sinds 2014 is de vergunning Wft-Pensioenverzekeringen definitief. Zonder vergunning mag er niet geadviseerd en/of bemiddeld worden over pensioenverzekeringsproducten.

  • Adviseren is: aanbeveling van een specifiek financieel product van een specifieke aanbieder aan een bepaalde consument (hieronder valt ook een werkgever).
  • Bemiddelen is: alle werkzaamheden gericht op het tot stand komen van een overeenkomst. Assisteren bij beheer en uitvoering van een overeenkomst.

U moet dus zelf goed bedacht blijven wat u wel en niet mag op dit vlak. Alles wat onder de Wft valt mag u niet zelf doen, maar daarvoor kunt u Stichting PAAB inschakelen. Deze stichting heeft uiteraard zelf een Wft-vergunning en besteedt de advieswerkzaamheden uit aan Akkermans & Partners Pensioen Juristen (AFM 12011477).

Door de samenwerking met Stichting Paab kunt u de pensioenverzekeringsadvisering delegeren aan deze stichting. Niet alleen DGA-pensioenverzekeringen maar vooral ook werknemersverzekeringen. Met Stichting PAAB haalt u betrouwbaar en deskundig pensioenadvies in 'eigen huis', en op topniveau.

Uw investering als SRA-lid bedraagt geen € 695,- maar slechts € 495,- excl. BTW. 

SRA heeft in overleg met Stichting PAAB gekozen voor een samenwerking op het terrein van pensioenen. Met een zetel in het toezichtsorgaan van Stichting PAAB streeft SRA naar optimale ondersteuning voor haar leden.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Stichting PAAB:

Leontine van Loon
T 013 5427400
E info@stichtingpaab.nl

Logo Stichting PAAB

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren